Hva er timesregelen i Ryfast?

Veronica Solås

Timesregel i Ryfast:

  • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.
  • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter. Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende. (Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2)
  • Til info så gis Forflytningshemmede ikke fritak i Hundvågtunnelen sine bomstasjoner.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.