Kva er timesregelen i Ryfast?

Veronica Solås

Timesregel i Ryfast:

  • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikkje timesregel.
  • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren.  Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar du berre for ei passering dersom same køyretøy passerar flere bomstasjonar og bomringar i løpet av 60 minutter. Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.