Hvor finner jeg en oversikt over bomringene og bomstasjonene til Bymiljøpakken Nord-Jæren?

Veronica Solås

Her finner du en oversikt over bomringene og bomstasjonene i Bymiljøpakken fra 01.10.18.

*Nyhet sept/okt 2020: Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning

Bomsnitt:
  • Stavanger bomring (11 bomstasjoner)
  • Sandnes bomring (10 bomstasjoner)
  • Sola bomring (2 bomstasjoner)
  • Forus bomring (10 bomstasjoner)
  • Risavika bomring (2 bomstasjoner)
  • Ytre bomsnitt nord: bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.  (3 bomstasjoner)

Du betaler bompenger bare i en retning, og det er når du kjører inn i en bomring, ikke ut av ringen(e). Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor du betaler mot Stavanger.

Les mer om Timesregel og  Månedstak 

 

Bomstasjoner i Stavanger bomring Innkrevingsretning
Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Nord (Retning endret på kvelden 05.10.20)*
Fv411 Tastagata (ved Tanangergata) Mot Sør
Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien) Mot Sør
Fv446 Randabergveien (utenfor husrekke 8A-F) Mot Sør
Fv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39) Mot Øst
Rv509 Madlaveien  (ved Mosvannsparken nærmest Tjensvoll) Mot Nordøst
E39 Mosvatnet (Motorveien) Mot Nord
Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus) Mot Nord
Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum) Mot Nord
Fv 415 Nedre Stokkavei  (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå») Mot Øst
Ytre Ringveg vest Mot Øst

 

Bomstasjoner i Ytre bomsnitt Nord Innkrevingsretning
Fv409 Kvernevikveien Mot Sør
E39 Tastatorget (Randabergveien) Mot Øst
Fv413 Finnestadgeilen Mot Øst

Bomstasjoner i Risavika bomring Innkrevingsretning
Rv 509 Jåsund ( like ved Hafrsfjord bru) Mot Nord (Retning endret på kvelden 07.10.20)*
Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) Mot Sør (Retning endret natt til 18.09.20)*

Bomstasjoner ved Sola flyplass Innkrevingsretning
Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) Mot Sørvest
Fv374 Nordsjøveien (mellom avkjørsel til Sola Strand Hotel og rundkjøring til Utsola) Mot Nord

Bomstasjoner i Forus bomring Innkrevingsretning
Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) Mot øst
Moseidsletta (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot Øst
Røynebergveien  (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot sørøst
Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) Mot Øst
Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) Mot Øst
E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) Mot Sørøst
E39 Stokkamyra (ved Håkull) Mot Nord
Stokkaveien (like ved Kvadrat) Mot Nord
Fv44 Forussletta  (nær rundkjøring ved Stavangerveien) Mot Nord
Fv314 Gamleveien  (på Sandnessiden, like ved kommunegrensen med Stavanger) Mot Nord

Bomstasjoner i Sandnes bomring Innkrevingsretning
Fv44 Strandgata  (ved Somaneset og Norlines) Mot Sør
Roald Amundsensgate  (ved Motorhotellet) Mot Sør
Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) Mot Sør
Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) Mot Sørøst
Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) Mot Nordøst
Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) Mot Nord
Fv330 Hoveveien  (ved kryss til Olinebakken) Mot Nord
Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) Mot Nord
Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) Mot Vest
Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) Mot Sør