Kva er månadstaket til Nordhordlandspakken?

Veronica Solås

Månadstak Nordhordlandspakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte belasta for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Når får ein faktura tilsendt frå Ferde – Bomringen i Bergen?

  • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
  • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
  • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.