Kva er timesregelen i Førdepakken?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelane som månadstak eller timesregel.