Kva er timesregelen i Nordhordlandspakken?

Veronica Solås

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nordhordlandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

 

NB!
Hugs at dersom du ikkje har AutoPASS-avtale og brikke betalar du for kvar passering, og du får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.