Kvar finn eg ei oversikt over bomringer og bomstasjonar i Bymiljøpakken Nord-Jæren?

Veronica Solås

Her finn du ei oversikt over bomringer og bomstasjonar i Bymiljøpakken frå 01.10.18.

*Nyhende sept/okt 2020: Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning

Bomringer:
  • Stavanger bomring (11 bomstasjonar)
  • Sandnes bomring (10 bomstasjonar)
  • Sola bomring (2 bomstasjonar)
  • Forus bomring (10 bomstasjonar)
  • Risavika bomring (2 bomstasjonar)
  • Ytre bomsnitt nord: bomstasjonar på grensa mellom Stavanger og Randaberg.  (3 bomstasjonar)

Du betalar bompengar berre i ei retning, og det er når du køyrer inn i ein bomring, ikkje ut av ringen(e). Bortsett frå Ytre bomsnitt nord, kor du betalar mot Stavanger.

Les meir om Timesregel og Månadstak 

 

Bomstasjonar i Stavanger bomring Innkrevjingsretning
Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Nord (Retning endra på kvelden 05.10.20)*
Fv411 Tastagata (ved Tanangergata) Mot Sør
Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien) Mot Sør
Fv446 Randabergveien (utanfor husrekke 8A-F) Mot Sør
Fv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39) Mot aust
Rv509 Madlaveien  (ved Mosvannsparken nær Tjensvoll) Mot Nordaust
E39 Mosvatnet (Motorveien) Mot Nord
Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus) Mot Nord
Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum) Mot Nord
Fv 415 Nedre Stokkavei  (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå») Mot aust
Ytre Ringveg vest Mot aust

 

Bomstasjonar i Ytre bomsnitt Nord Innkrevjingsretning
Fv409 Kvernevikveien Mot Sør
E39 Tastatorget (Randabergveien) Mot Aust
Fv413 Finnestadgeilen Mot Aust

Bomstasjonar i Risvika bomring Innkrevjingsretning
Rv 509 Jåsund ( like ved Hafrsfjord bru) Mot Nord (Retning endra på kvelden 07.10.20)*
Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) Mot Sør (Retning endra natt til 18.09.20)*

Bomstasjonar ved Sola flyplass Innkrevjingsretning
Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) Mot Sørvest
Fv374 Nordsjøveien (mellom avkøyringa til Sola Strand Hotel og rundkøyringa til Utsola) Mot Nord

Bomstasjonar i Forus bomring Innkrevjingsretning
Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) Mot aust
Moseidsletta (like etter avkøyringa frå Solasplitten) Mot aust
Røynebergveien  (like etter avkøyringa frå Solasplitten) Mot søraust
Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) Mot aust
Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) Mot aust
E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) Mot Søraust
E39 Stokkamyra (ved Håkull) Mot Nord
Stokkaveien (like ved Kvadrat) Mot Nord
Fv44 Forussletta  (nær rundkøyringa ved Stavangerveien) Mot Nord
Fv314 Gamleveien  (på Sandnessida, like ved kommunegrensen med Stavanger) Mot Nord

Bomstasjonar i Sandnes bomring Innkrevjingsretning
Fv44 Strandgata  (ved Somaneset og Norlines) Mot Sør
Roald Amundsensgate  (ved Motorhotellet) Mot Sør
Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) Mot Sør
Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) Mot Søraust
Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) Mot Nordaust
Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) Mot Nord
Fv330 Hoveveien  (ved kryss til Olinebakken) Mot Nord
Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) Mot Nord
Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) Mot Vest
Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) Mot Sør