Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Nord-Jæren?

Veronica Solås

Bomstasjonar Nord Jæren fram til 01.10.18

I alle bomstasjonar skal det betalast for passeringar i ei retning.

 • Fv. 413 Finnestadgeilen
 • E39 Tastatorget
 • Rv. 409 Kvernevikveien
 • Rv. 509 Hafrsfjord
 • Fv. 382 Grannes
 • Rv. 510 Nesbuveien
 • Solasplitten
 • Åsenveien
 • Fv. 443 Forusbeen
 • Fv. 433 Bærheim
 • Svanholmen
 • Travbaneveien
 • E39 Motorveien
 • Rv. 44 Forusveien
 • Fv. 314 Gamleveien
 • Rv. 509 Soma
 • Fv. 327 Årsvoll
 • Rv. 510 Sele
 • Rv. 44 Øksnevad
 • Rv. 505 Orstad
 • E39 Bråstein
 • Rv. 44 Kåsen

Sjå kart for oversikt over bomstasjonane.