Hopp til innholdet
Aktuelt

E18 Tvedestrand-Arendal

Justering av bompengetakstene for E18 Tvedestrand - Arendal fra 31.05.24

Den 31.05.24 kl 00:00 justeres bompengetakstene forE18 Tvedestrand - Arendal etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket gjort av Vegdirektoratet 17.04.24.

Nye takster fra 31.05.24

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

For mer informasjon om bompengeprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

Takstvedtaket er finner du på siden Takstvedtak og kunngjøringer.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no