Hopp til innholdet
Aktuelt

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Økning av bompengetakstene for E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest fra 08.02.24

Den 08.02.24 kl 12:00 øker bompengetakstene for bomstasjonene Skoieveien,Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn.

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 04.01.24.

Nye takster fra 08.02.24:

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale - Skoieveien:

  • Takstgruppe 1 - Kr 31,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 93,00

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale - Storemyr:

  • Takstgruppe 1 - Kr 25,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 75,00

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale - Lohnelier:

  • Takstgruppe 1 - Kr 43,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 129,00

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale - Holbekkstjønn:

  • Takstgruppe 1 - Kr 28,00
  • Takstgruppe 2 - Kr 84,00

Se alle takster med rabatter på prosjektsiden for E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no