Fakta om prosjektet

Nordhordlandspakken inneholder 19 større og mindre veitiltak for å bedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og kollektivmuligheter i Nordhordland. Pakken vil bli finansiert ved hjelp av statlige midler, fylkesmidler og bompengeinnkreving, der bompengeinnkrevingen vil stå for den største delen av finansieringen. Den 28.11.2017 ble Nordhordlandspakken vedtatt i Stortinget gjennom Stortingsprop 164S (2016-2017).

Bomstasjoner

Det skal etableres fire bomstasjoner ved oppstart 01.12.19 og en bomstasjon i 2020:

  • På-/ avkjøresel E39 Flatøy
  • E39 Flatøy Nord
  • E39 Mundalsberg
  • Fv. 57 Isdalsta
  • Fv. 565 Radøy ( oppstart 2020)
Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.