Austevollsbrua

Fakta om prosjektet

Austevollsbrua er navnet på broprosjektet som binder sammen øyene Huftarøy og Hundvåkøy i Austevoll kommune. Austevollsbrua åpnet 17. november 2007. Broprosjektet på fylkesvei 546 omfatter 3,8 km. vei og broene Storholmenbrua og Hundvåkøybrua. Austevollsbrua erstatter fergestrekningen Austevollshella – Hufthamar.

Broprosjektet er finansiert gjennom bompenger, innsparte fergetilskudd, lokale bidrag og riksveimidler. Det blir innkrevd bompenger som et takstpåslag på fergebilletten på strekningene Husavik – Sandvikvåg og Hufthamar – Krokeide.

Innkrevingen tok til 15. juli 2005. Bompengeperioden for innkreving til Austevollsbrua er 16 år. Ferde sin innkrevingsrett går ut 15. juli 2021, men innkrevingen ble avsluttet tidligere på grunn av garanti fra Vestland fylkeskommune om utbetaling av ferjeavløsningmidler til prosjektet i 2021 og i 2022.

Den 17. november 2020 ble bompengeinnkrevingen for bompengeprosjektet Austevollsbrua avvikla.

Image