Austevollsbrua

Fakta om prosjektet

Austevollsbrua er navnet på broprosjektet som binder sammen øyene Huftarøy og Hundvåkøy i Austevoll kommune. Austevollsbrua åpnet 17. november 2007. Broprosjektet på fylkesvei 546 omfatter 3,8 km. vei og broene Storholmenbrua og Hundvåkøybrua. Austevollsbrua erstatter fergestrekningen Austevollshella – Hufthamar. 

Broprosjektet er finansiert gjennom bompenger, innsparte fergetilskudd, lokale bidrag og riksveimidler. Det blir innkrevd bompenger som et takstpåslag på fergebilletten på strekningene Husavik – Sandvikvåg og Hufthamar – Krokeide.  Etter planen skal innkrevingen avsluttes i løpet av 2020.

Image