E134 Åkrafjorden

Automatisk bomstasjon

Den 1.11.2014 ble bompengelånet til finansiering av utbyggingen av E134 ved Rullestadjuvet/ Vintertun – Vassvikvatnet nedbetalt. Bompengeinnkrevingen i bomstasjonen ved Eljarvik ble samtidig videreført til innkreving til prosjektet E134 Stordalstunnelen ved Åkrafjorden i Etne kommune.

I prosjektet inngår Stordalstunnelen og Bakkatunnelen med lengder på 1190 og 160 meter, en bro på lengden 110 meter og veier. Hele strekningen er på om lag 4,7 kilometer.

Totalkostnaden er ikke endelig bstemt enda. Det er forutsatt at bompengedelen skal være 46% opp til kostnadsrammen på 468 mill. 2013 kr. Resten av kostnadsrammen og øken utover kostnadsarammen skal finansieres av statlige midler. E134 Stordalstunnelen er omfattet av «tilskuddsordningen for reduserte bompenger på riksveier utenfor storbyområdene» og vil få årlige tilskudd (tilsammen 30 mill. 2017 kr.) for å holde takstene nede. Stordalstunnelen åpnet 17. mars 2016. Det er forventet at prosjektet er nedbetalt i 2030.p.

Hordaland Fylkeskommune

Bompengeselskapet har som mål å finansiere prosjektet. Det skjer gjennom innkreving av bompenger.

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.