Halsnøysambandet

Fakta om prosjektet

Halsnøysambandet omfatter en undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny vei (2,2 km) mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. Bomstasjonen er plassert på Fv544 Halsnøy, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

Bomstasjonen på Halsnøy er automatisk, det betyr at du ikke skal stoppe ved passering. Har du en AutoPASS-avtale med brikke blir denne belastet.

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.