Halsnøysambandet

Fakta om prosjektet

Halsnøysambandet omfatter en undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny vei (2,2 km) mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. Bomstasjonen var plassert på Fv544 Halsnøy, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

Den 5. september ble innkrevingen på Halsnøysambandet avsluttet.

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.