Halsnøysambandet

Fakta om prosjektet

Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny veg (2,2 km) mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. Bomstasjonen var plassert på Fv544 Halsnøy, med innkrevjing heile døgnet alle dager, begge veger.

Den 5. september 2019 vart innkrevjinga på Halsnøysambandet avslutta.

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.