Jondalstunnelen

Fakta om prosjektet

Jondalstunnelen åpnet 08. september 2012.

Tunnelen ble bygget mellom Nordrepollen i Kvinnherad kommune og Skiparvik/Torsnes i Jondal kommune.

Prosjektet skaper et nytt veisamband fra Jondal mot Kvinnherad i sør, og videre via Folgefonntunnelen østover mot Odda og E134 Haukeliveien.

Jondalstunnelen åpner også for et nytt samband mellom Odda og Bergen.

Prosjektet består av Jondalstunnelen på ca 10 km og tilførselsveier på begge sider av tunnelen. Her inngår Torsnestunnelen på 580 meter, tre broer og samleveier. I tillegg er Nordrepolltunnelen utvidet og oppgradert.

Bildet viser inngangsparti fra Jondalstunnelen