Jondalstunnelen

Fakta om prosjektet

Jondalstunnelen åpnet 08. september 2012 og innkrevingen ble avsluttet 08. juli 2020. 

Det var en forventet innkrevingsperiode på 15 år, men Ferde mottok tilskudd til nedbetaling av Jondalstunnelen, og bompengeinnkrevingen ble derfor avsluttet tidligere enn antatt. 

Historie
Tunnelen ble bygget mellom Nordrepollen i Kvinnherad kommune og Skiparvik/Torsnes i Jondal kommune.

Prosjektet skapte et nytt veisamband fra Jondal mot Kvinnherad i sør, og videre via Folgefonntunnelen østover mot Odda og E134 Haukeliveien.

Jondalstunnelen åpnet også for et nytt samband mellom Odda og Bergen.

Prosjektet bestod av Jondalstunnelen på ca 10 km og tilførselsveier på begge sider av tunnelen. Her inngår Torsnestunnelen på 580 meter, tre broer og samleveier. I tillegg er Nordrepolltunnelen utvidet og oppgradert.

Bildet viser inngangsparti fra Jondalstunnelen