Listerpakken

Anlegget består av tre bomstasjoner; Handeland på E39 mellom Lyngdal og Kvinesdal, Kollevoll på fylkesveg 43 mellom Lyngdal og Farsund og ved Gjervollstad på fylkesveg 465. 

Bompengene delvis finansierte utbyggingen av Listerpakken, som består av ni små og store vegprosjekter.

Listerpakken avslutten innkrevingen av bompenger den 27. august 2019.


Image