Rogfast

Fakta om prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

I Rogfast skal det bygges rundt 60 km. med veier og tunneler. Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdens lengste undersjøiske tunnel.
Fra tunnelen blir det en 4 km. lang tunnel til Kvitsøy.

Prosjektet er kostnadsreknet til 16,8 mrd. 2017 kr. Om lag 70% skal finansierast med bompenger.

Forhåndsinnkrevingenen til Rogfast på ferja Mortavik - Årsvågen startet i 2013 Innkrevingen på ferjene holder frem i hele utbyggingsperioden på 7- 8 år fra 2018 (parrallellinkreving).

Etter åpningen av tunnelen er det lagt opp til 20 år med innkreving i to bomstasjoner i begge ender av prosjektet, for sørgående trafikk på Laupland i Bokn og for nordgående trafikk på Harestad i Randaberg.

Les meir om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.