Rogfast

Fakta om prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast inneber kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

I Rogfast skal det byggast rundt 60 km. med vegar og tunnelar.

Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdas lengste undersjøiske tunell. Frå tunnelen blir det ein 4 km. lang tunnel til Kvitsøy. Prosjektet er kostnadsrekna til 16,8 mrd.  2017 kr.

Om lag 70% skal finansierast med bompengar. Førehandsinnkreving til Rogfast på ferja Mortavik - Årsvågen starta i 2013 Innkrevinga på ferjene held fram i heile utbyggingsperioden på 7- 8 år frå 2018 (parrallellinkreving).

Etter opninga av tunnelen er det lagt opp til 20 år med innkreving i to bomstasjonar i begge endar av prosjektet, for sørgåande trafikk på Laupland i Bokn og for nordgåande trafikk på Harestad i Randaberg.

Les meir om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.