Priser og betaling

 
 
Velg bompengeprosjekt for å se priser og betalingsinformasjon nedenfor (endrer ikke prosjektvalget ditt for resten av nettstedet):

Askøypakken

Bompengetakstene ble KPI justert 01.05.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 29,00 23,20 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) 29,00 11,60

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 48,00 48,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) 48,00 0,00
Informasjon

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.01.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.
Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Askøypakken og få automatisk rabatt.


Bomstasjoner i Askøypakken
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO4715035119377/ Swift: DNBANOKKXXX

Bomringen i Bergen

Endring takster elbiler fra 01.01.21

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Se egen tabell

Nyhet: Nye reduserte takster for elbil i takstgruppe 1 fra 01.01.21:  fra 10 kr til 5 kr utenfor rushperioden, og 20 kr til 10 kr i rushperioden. Se nyhet.

 

Takster: (Rushtid er mandag til fredag kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.)

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt og fordeler.

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS brikke

fra Ferde AS - Brikkeutsteder (Bomringen i Bergen)

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt (takstgr 1), timesregel og månedstak ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt samt andre fordeler.


Bomstasjoner i Bomringen i Bergen
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


En avtale med Bergen Bompengeselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0852100546000/ Swift: DNBANOKKDXXX

Bomringen i Kristiansand

01.01.21 Midlertidig stans i innkreving av bompenger.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rushtid 14,00 11,20 (-20%)
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 21,00 16,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy - utenfor rushtid 14,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 21,00 0,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rushtid 24,00 24,00
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 36,00 36,00
Nullutslippskjøretøy - utenfor rushtid 24,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 36,00 0,00
Informasjon:
 • Fra 01.01.2021 blir det midlertid stans i innkreving. Les nyhet
 • Ny avtale? Bomringen i Kristiansand tilbyr ikke lenger egne avtaler, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen her.
 • Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Bomringen i Kristiansand tidligere, så er denne flyttet til Ferde – Bomringen i Bergen. Logg inn her.
 •  Takstgrupper
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • AutoPASSfordeler: Timesregel og passeringstak på 50 passeringer pr mnd.
 • Tidsdiffernsierte takster/rushtid:
  • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
 • Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2.  Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale skal inntil videre ikke betale bompenger. Uten avtale betaler disse full pris.
Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får heller ikke timesregel eller månedstak. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en gyldig AutoPASS avtale og  brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du får automatisk følgende rabatt:


Bomstasjonene til Bomringen i Kristiansand
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

Bømlopakken

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært kjøretøy 69,00 55,20 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) 69,00 27,60

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært kjøretøy 164,00 164,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) 164,00 0,00
Informasjon
 • Bomstasjonen står på Spissøy og er automatisk. Innkrevingen skjer i begge retninger.
 • Bømlopakken tilbyr ikke egne avtaler, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen her.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månedstak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke:
  • Kjøretøy i takstgruppe 1 får passeringstak på 30 passeringer hver kalendermåned.
  • Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 40 passeringer hver kalendermåned.
 • Nullutslippskjøretøy
  • Fra 01.02.19 skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
 • Timesregel: ble avviklet fra 01.02.19

Ferjetakster og bompenger på Ferjesambandet Langevåg-Buavåg
Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Bompengene inngår i ferjebillettenSe ferjerute hos Norled
Det er foreløpig ikke innført betaling for nullutslippskjøretøy på ferjesambandet.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel/månedstak hvor dette gis. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap? Denne kan du benytte ved passering og få automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Bømlopakken

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En avtale med Ferde AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO6935206667069 / Swift: SPAVNOBB

E134 Stordalstunnelen (Åkrafjorden)

Opphør av bompengeinnkreving den 15. januar 2021

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjørtetøy 41,00 32,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy 41,00 16,40

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjørtetøy 56,00 56,00
Nullutslippskjøretøy 56,00 0,00

Opphør av bompengeinnkreving i Stordalstunnelen den 15. januar 2021. Les nyhet

Informasjon:
 • Bomstasjonen har innkreving i begge retninger.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS brikke

fra E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt ved passering.


Bomstasjon E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En avtale med E134 Stordalstunnelen/ Åkrafjorden gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO8315031325835/DNBANOKKXXX

E18 Tvedestrand-Arendal

Nye takster fra 15.04.20

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
E18 Mørland - Ordinære kjøretøy 24,00 19,20 (-20%)
E18 Mørland - Nullutslippskjøretøy 24,00 9,60
E18 Stølen - Ordinære kjøretøy 11,00
E18 Stølen - Nullutslippskjøretøy 11,00 4,40

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
E18 Mørland - Ordinære kjøretøy 60,00 60,00
E18 Mørland - Nullutslippskjøretøy 60,00 0,00
E18 Stølen - Ordinære kjøretøy 28,00 28,00
E18 Stølen - Nullutslippskjøretøy 28,00 0,00
Informasjon

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
E18 Tvedestrand-Arendal har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?

Du får rabatt i E18 Tvedestrand-Arendal uansett hvor du tegner din hovedavtale. Vi anbefaler gjerne at du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen». Du tegner avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutslippskjøretøy*
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy uten avtale betaler full pris.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.
Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.
Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til E18 Tvedestrand-Arendal og få automatisk rabatt.

 


Bomstasjoner i E18 Tvedestrand-Arendal
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

E18 Tvedestrand-Arendal har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO3215062374125 / Swift: DNBANOKKXXX

Finnfast

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 84,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 42,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 435,00 435,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 435,00 0,00

Fra 01.08.19 endres takst- og rabattsystemet i Finnfast og det innføres betaling for nullutslippskjøretøy. Les mer her

Informasjon om anlegget:
 • Innkreving i begge retninger.
 • Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter avtale.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Finnfast AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være nødvendig å tegne egen avtale med Finnfast.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Finnfast fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7932604000040/ Swift: SASKNO22

Førdepakken

Fra 04.01.21 endres takstene.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 04.01.21) 30,00 24,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 04.01.21) 30,00 12,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 04.01.21) 54,00 54,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 04.01.21) 54,00 0,00
Informasjon:
 • Innkrevingen skjer i retning mot Førde sentrum.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

 

Med AutoPASS avtale

med et annet bompengeselskap

En AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt (kjøretøy t.o.m 3.5.00kg) ved passering.
Førdepakken har ikke egne brikker eller avtaler, men du kan tegne avtale med et annet anlegg og få full rabatt.

 


Bomstasjonene til Førdepakken t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1
20% rabatt av full pris


Bomstasjonene i Førdepakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2237053217533/ Swift: SOFJNOXXX

Fv.45 Gjesdal

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 60,00 48,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy 60,00 24,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 79,00 79,00
Nullutslippskjøretøy 79,00 0,00
Fra 01.08.19 ble takst- og rabattsystemet i fv. 45 Gjesdal og det ble betaling for nullutslippskjøretøy innført. Les mer her
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Fra 01.08.19 får kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke et passeringstak på 15 passeringer per kalendermåned.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Gjesdal Bompengeselskap AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være mulig å ha egen avtale med fv. 45 Gjesdal.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Gjesdal fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En AutoPASS-avtale gir mange fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO1954130633679/ Swift: DNBANOKKXXX

Halsnøysambandet

Innkreving ble avsluttet 05.09.19 kl 13:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkreving avsluttet

Torsdag 5. september kl 13:00 ble innkrevingen av bompenger i Halsnøysambandet avsluttet.

Dette gjelder bomstasjonen plassert på fv 544 Halsnøy.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet og ønsker å fortsette å ha AutoPASS avtale, beholder du AutoPASS-brikken i bilen.

AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Halsnøysambandet opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet via vårt kontaktkskjema

Uten AutoPASS avtale betaler man full pris i andre bompengeanlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 (tillatt totalvekt over 3500 kg).

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS avtale

med Ferde AS - Halsnøysambandet

Innkrevingen for Halsnøysambandet ble avsluttet 05.09.19, men du kan fortsatt benytte din brikke til å passere i andre AutoPASS-anlegg.

Avtalen din er fortsatt aktiv, og du vil motta din faktura slik som tidligere.
Passeringer i andre anlegg vil bli belastet din avtale med Ferde AS og du vil automatisk får den brikkerabatt som gis i det aktuelle anlegget.

Hardangerbrua

01.12.20 - justering av takster

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.12.20) 117,00 93,60 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.12.20) 117,00 46,80 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.12.20) 350,00 350,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.12.20) 0,00

Nye takster på Hardangerbrua fra 01.12.20 – les nyhet her

Informasjon
 • Har du AutoPASS-avtale og brikke fra et annet anlegg? Da kan du bruke denne ved passering i bomstasjonen til Hardangerbrua. Passeringen blir belastet din avtale med gjeldende rabatt.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.
 • Har du ikke avtale og ønsker rabatt ved passering? Du kan tegne avtale med Bomringen i Bergen, og få rabatt i Hardangerbrua. Du kan tegne AutoPASS-avtale HER.
Les mer:

 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS bombrikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale  vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonen til Hardangerbrua og få automatisk rabatt.


Bomstasjonen ved Hardangerbrua f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2495811338037 / Swift: VVELNO21XXX

Haugalandspakken

NB! Det er ikke lenger mulig å tegne avtale med Haugalandspakken. Du kan tegne avtale med Ferde AS - Bomringen i Bergen og få full rabatt ved passering.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 11,00 8,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 11,00 4,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 18,00 18,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 18,00 0,00
Informasjon
 • Ny avtale? Haugalandspakken tilbyr ikke lenger egne avtaler, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen her.
 • Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Haugalandspakken tidligere, så er denne flyttet til Ferde – Bomringen i Bergen 30.09.20. Logg inn på din nye avtale her.
 • Innkrevingen skjer i retning ut av sentrum.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Du får heller ikke fordeler som timesregel og månedstak. Les mer om avtalefordelene her.  Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Haugalandspakken og få automatisk rabatt:


Bomstasjonene i Haugalandspakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

En avtale med Haugalandspakken AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO2833302848128/SPRONO22

Jondalstunnelen

Bompengeinnkrevingen ble avsluttet 08.07.20

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Gamle priser 32,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full pris
Gamle priser 51,00

Innkreving av bompenger i Jondalstunnelen ble avsluttet 8. juli 2020

Fra denne dato er det gratis å kjøre i Jondalstunnelen. Les nyheten her.

Tidligere takster i Jondalstunnelen var 32,00 for takstgruppe 1 og 51,00 for takstgruppe 2.

Betalingsinformasjon

Innkreving avsluttet 08.07.20

Innkrevingen ble avsluttet den 8. juli 2020.
Dersom du har hatt avtale med Jondalstunnelen er denne avtalen flyttet over til Bomringen i Bergen og du skal ha mottatt ny brikke. Med den nye avtalen kan du kjøre gjennom alle AutoPASS bomanlegg i Norge om få rabatt og andre fordeler.

Uten AutoPASS betaler du full pris i andre anlegg. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Kvammapakken

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 40,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 20,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 65,00 65,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Fra 01.08.19 endres takst- og rabattsystemet i Kvammapakken og det innføres betaling for nullutslippskjøretøy. Les mer her
Informasjon
 • Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjonene Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen
 • Gyldig AutoPASS-avtale og brikke gir fordeler som timesregel og fra 01.08.19 får alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS avtale og brikke et månedstak på 25 passseringer.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Kvam Bompengeselskap AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være nødvendig å tegne egen avtale med Kvammapakken.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Kvammapakken fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO9635302493659/ Swift: SPAVNOBB

Listerpakken

Listerpakken avsluttet innkrevingen den 27.08.19 kl 15:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Avsluttet innkreving

Tirsdag 27. august kl. 1500 ble innkrevingen av bompenger for Listerpakken avsluttet.

Dette gjelder bomstasjonene på E39 ved Handeland, mellom Lyngdal og Kvinesdal, på fylkesveg 43 ved Kollevoll, mellom Lyngdal og Farsund, og på fylkesveg 465 ved Gjervollstad.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Listerpakken og fortsatt ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, trenger du ikke å foreta deg noe. AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Listerpakken opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Refusjon av saldo:

Har du penger til gode på innbetalt forskudd, vil du få beløpet tilbakebetalt innen tre måneder. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling, må du innen 15.09.2019 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse.

Avslutte avtale:

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet. (kontaktskjema)

 

Husk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg) i takstgruppe 2 i Norge.

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS brikke fra Ferde AS - Listerpakken

Innkrevingen for Listerpakken ble avsluttet 27.08.19, men du kan fortsatt benytte din brikke til å passere i andre AutoPASS-anlegg.

Avtalen din er fortsatt aktiv, og du vil motta din faktura slik som tidligere.
Passeringer i andre anlegg vil bli belastet din avtale med Ferde AS og du vil automatisk får den brikkerabatt som gis i det aktuelle anlegget.

Nord Jæren

Bymiljøpakken på Nord-Jæren fra 10.02.20

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (*takster f.o.m 10.02.20) 23,00 18,40 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (*takster f.o.m 10.02.20) 23,00 9,20

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (*takster f.o.m 10.02.20) 58,00 58,00
Nullutslippskjøretøy (*takster f.o.m 10.02.20) 58,00 0,00

Ny avtale? Bymiljøpakken på Nord Jæren tilbyr ikke lenger egne avtaler, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen (Ferde Brikkeutsteder) her.

Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Bymiljøpakken på Nord Jæren tidligere, så er denne flyttet til Ferde – Bomringen i Bergen. Logg inn på din nye avtale her.

Rabatt ved bruk av brikke:
 • Alle ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Nullutslippskøyretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Fra 10.02.20 ble det innført betaling for nullutslippskøyretøy i takstgruppe 1.
Informasjon om Bymiljøpakken – Nord-Jæren:
 • Innkreving i 38 bomstasjoner på Nord Jæren, fordelt på 5 bomstnitt. Se oversikt over bomstasjonene. 
 • Innkreving skjer kun i en retning, og det er på vei inn i et bomsnitt.  Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger.
 • Avtalefordeler som timesregel og månedstak på 75 passeringer pr kalendermåned i Bymiljøpakken. Les mer om timesregel og månedstak.
  • OBS! Bymiljøpakken har felles timesregel og månedstak (Takstgr 1) med bomstasjonene i Hundvågtunnelen (prosjekt Ryfast), når innkrevingen åpnes. Les Nyhet.
   Vær obs på at HC ikke gis fritak i Ryfast sine bomstasjoner.
 • Enkelte kjøretøygrupper har rett på fritak i Bymiljøpakken, les mer her. 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får heller ikke timesregel eller månedstak. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Ferde Brikkeutsteder eller et annet bompengeselskap

En AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt (kjøretøy t.o.m 3.5.00kg) ved passering.
Bymiljøpakken på Nord Jæren har ikke lenger egne brikker eller avtaler, men du kan tegne avtale med Ferde Brikkeutsteder og få full rabatt.


Bomstasjonene til Bymiljøpakken Nord Jæren

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0 % rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

En avtale og brikke gir fordeler, også andre steder i landet.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

Nordhordlandspakken

Oppstart 01.12.19 kl 00:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 20,00 16,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy 20,00 8,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 32,00 32,00
Nullutslippskjøretøy 32,00 0,00
Informasjon

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet der hvor du har AutoPASS-avtale (og fått brikken din i fra)

Du får også fordeler som timesregel, månedstak og fritak for forflytningshemmede.

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?
Du får rabatt i Nordhordlandspakken uansett hvor du tegner din AutoPASS-avtale. Vi anbefaler gjerne at du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen».
Du tegner avtale på https://minside.autopass.no/

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy uten avtale betaler full pris.

Fritak for forflytningshemmet:
Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du automatisk fritak ved passering av Nordhordlandspakken sine bomstasjoner.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS-brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.
Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får ikke avtalefordeler som timesregel eller månedstak!

Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS-avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du brikke fra et annet selskap?

Da kan du benytte denne ved passering i bomstasjonene til Nordhordlandspakken og få automatisk rabatt, timesregel og månedstak.

 


Bomstasjoner i Nordhordlandspakken
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis

Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO3015062937537  / BIC: DNBANOKKXXX

Rv.19 Horten

Innkrevingen på rv.19 Horten ble avsluttet 19.12.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkreving avsluttet
Opphør innkreving for rv.19 Horten

Onsdag 19. desember 2018 kl 12:00 ble innkrevingen av rv19 Horten avsluttet.
AutoPASS-brikker som er utlevert av Horten Bompengeselskap rv19 AS sluttet å virke etter denne dato.

 Alle AutoPASS-brikker er knyttet mot en hovedavtale hos et bompengeselskap. Brikker som begynner med L: 50 er levert fra Horten Bompengeselskapet rv19 AS. Disse brikkene vil ikke fungere i andre bompengeanlegg etter 19.12.18 kl 12:00.

Se nyhet om opphør innkreving

Betalingsinformasjon

Refusjon av saldo

Sluttavregning for AutoPASS-avtaler vil bli gjort opp senest tre måneder etter avslutning. Eventuelt innestående beløp på avtalene, samt brikkedepositum blir utbetalt til kundene automatisk.

Utbetalingen skjer til det kontonummer som det sist ble betalt inn fra, dersom ikke annet nummer blir opplyst. Dette må i så fall gjøres skriftlig.

HÅNDTERING AV BRIKKENE

AutoPASS-brikkene skal ikke sendes i retur til bompengeselskapet.
Brikken regnes som elektronisk avfall og skal kastes i godkjent returordning for el-avfall. De skal ikke kastes i vanlig søppel.

Hva betyr avslutningen for deg?

 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og ønsker å fortsette med å ha en AutoPASS-brikke i bilen.
  AutoPASS-brikke som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18.
  For å sikre at du har gyldig avtale etter 19.12.18, må du inngå en avtale med et annet bompengeselskap i ditt område. Du finner oversikt på www.autopass.noHusk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy registrert på foretak eller som brukes i næringsvirksomhet. Det vil si at det skal til enhver tid være montert AutoPASS-brikke i kjøretøyet.
 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.
  AutoPASS-brikker som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18, og alle tilleggsavtaler med andre anlegg vil derfor bli sagt opp. Dersom du ønsker å opprettholde tilleggsavtalen(e), må du kontakte et bompengeselskap og få ny brikke som du kan knytte til alle tilleggsavtaler.
 1. Dersom du har AutoPASS-brikke og hovedavtale med et annet selskap, og har inngått tilleggsavtale med Horten Bompengeselskap rv19 AS. (Brikken begynner ikke med L: 50)
  Du trenger ikke gjøre noe og kan bruke brikken som vanlig etter 19.12.18. Kundeforholdet med Horten Bompengeselskap rv19 AS blir avsluttet automatisk.

Ryfast

Utsatt innkreving. Ny dato kommer.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Ordinære kjøretøy 140,00 112,00 (-20%)
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Nullutslippskjøretøy 140,00 56,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Ordinære kjøretøy 28,00 22,40 (-20%)
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Nullutslippskjøretøy 28,00 11,20
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Ordinære kjøretøy 28,00 22,40 (-20%)
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Nullutslippskjøretøy 28,00 11,20

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Ordinære kjøretøy 420,00 420,00
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Nullutslippskjøretøy 420,00 0,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Ordinære kjøretøy 76,00 76,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Nullutslippskjøretøy 76,00 0,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Ordinære kjøretøy 76,00 76,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Nullutslippskjøretøy 76,00 0,00
Utsatt innkreving – les mer her
RABATT VED BRUK AV BRIKKE:
 • Alle ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Nullutslippskøyretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke skal betale 50 prosent av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og elektronisk brikke skal inntil videre ikke betale bompenger.
Informasjon om Ryfast:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS-brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.
Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får ikke avtalefordeler som timesregel eller månedstak!

Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS-avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du brikke fra et annet selskap?
Da kan du benytte denne ved passering i bomstasjonene til Ryfast og få automatisk rabatt, timesregel og månedstak.

 


Bomstasjoner i Ryfast
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt

 

 

 

Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

T-forbindelsen

Fra 01.09.19 innføres betaling av nullutslippskjøretøy.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 30,00 24,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 30,00 12,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 45,00 45,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 0,00
Informasjon:
 • Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen ved fv.47 Mjåsund
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

i et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og få automatisk rabatt.


Bomstasjonen til T-forbindelsen t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjonen til T-forbindelsen f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7733611791955/ Swift: DNBANOKK

Vossapakko

01.08.19 - justering av takster og betaling for nullutslippskjøretøy

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 36,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 18,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 95,00 95,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger i bomstasjonene E16 Bolstad og rv.13 Svelgane
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. (Gjelder fra 01.12.18)
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

med Vossapakko AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?

Denne kan du benytte ved passering, og får fra 01.12.18 automatisk følgende rabatt


Bomstasjoner i Vossapakko t.o.m 31.07.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjoner i Vossapakko f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0834801247840/ Swift: DNBANOKKXXX