Priser og betaling

 
 
Velg bompengeprosjekt for å se priser og betalingsinformasjon nedenfor (endrer ikke prosjektvalget ditt for resten av nettstedet):

Askøypakken

Innføring av bompengavgift for nullutslippskjøretøy fra 01.01.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 28,00 22,40 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) fra 01.01.19 28,00 11,20 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 46,00 46,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) fra 01.01.19
Informasjon

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.01.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.
Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Askøypakken og få automatisk rabatt.


Bomstasjoner i Askøypakken
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO4715035119377/ Swift: DNBANOKKXXX

Bomringen i Bergen

Takster fra 01.01.2019

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisMed avtale
Kjøretøytype A - Utenom rushtid 30,00 24,00 (-20%)
Kjøretøytype A - I rushtid 56,00 44,80 (-20%)
Kjøretøytype B - Utenom rushtid 25,00 20,00 (-20%)
Kjøretøytype B - I rushtid 51,00 40,80 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisMed avtale
Kjøretøytype A - Utenom rushtid 70,00 70,00 (--0%)
Kjøretøytype A - I rushtid 123,00 123,00 (--0%)
Kjøretøytype B - Utenom rushtid 37,00 37,00 (--0%)
Kjøretøytype B - I rushtid 75,00 75,00 (--0%)
Miljødifferensierte
kjøretøy
Takstgruppe 1  Takstgruppe 2
Type A Diesel Euro V og eldre
Type B Bensin og ladbar hybrid Euro VI
Informasjon:
 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Miljødifferensiering:
Miljødifferensierte takster innføres i bomringen i Bergen 1. juni 2018.  Det betyr at det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale.
Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt og fordeler.

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS brikke

fra Bergen Bompengeselskap AS

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt (takstgr 1), timesregel og månedstak ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt samt andre fordeler.


Bomstasjoner i Bomringen i Bergen
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


En avtale med Bergen Bompengeselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0852100546000/ Swift: DNBANOKKDXXX

Bømlopakken

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 2240,00Forskudd 2880,00Forskudd 4800,00
Bømlo bomstasjon - Spissøy 80,00 56,00 (-30%)48,00 (-40%)40,00 (-50%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 4480,00Forskudd 5760,00Forskudd 9600,00
Bømlo bomstasjon - Spissøy 160,00 112,00 (-30%)96,00 (-40%)80,00 (-50%)

Nyhet: fra 01.02.19 endres takst og rabattsystemet i Bømlopakken. Se nyhet for mer informasjon og nye takster. 

Informasjon
 • Bomstasjonen står på Spissøy og er automatisk. Innkrevingen skjer i begge retninger.
 • Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Bompengene inngår i ferjebilletten. Se tabell under
 • Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Ferjetakster og bompenger på Ferjesambandet Langevåg-Buavåg

Ved bompengeinnkrevinga i ferjesambandet Langevåg – Buavåg er det lagt til grunn et tillegg på 4 takstsoner. I ferjesambandet er det lagt opp til rabatter etter rabattordningene for ferjetakster.
Gjeldende ferjetakstregulativ (i kroner, inkl. 8% mva)
Se ferjerute hos Norled

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Bømlo Vegselskap As

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap? Denne kan du benytte ved passering, men vær oppmerksom på takstene:


Passeringer i Bømlopakken blir belastet din hovedavtale til full pris


 

En avtale med Bømlo Vegselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO6935206667069 / Swift: SPAVNOBB

E134 Stordalstunnelen (Åkrafjorden)

Ny takst og rabattordning fra 01.03.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisEtterskuddsavtale
E134 Stordalstunnelen 41,00 32,80 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisEtterskuddsavtale
E134 Stordalstunnelen 56,00 56,00 (--0%)
Informasjon:

Bomstasjonen har innkreving i begge retninger.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

AutoPASS-avtale med Stordalstunnelen etter 01.03.18:
Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke, trenger du ikke å tegne egen avtale med Stordalstunnelen. Da får du automatisk full rabatt ved passering.

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS brikke

fra E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt ved passering.


Bomstasjon E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: Full pris


 

En avtale med E134 Stordalstunnelen/ Åkrafjorden gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO8315031325835/DNBANOKKXXX

Eksportvegen

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 2000,00Forskudd 4000,00Forskudd 6000,00
Tresfjordbrua - Vikebukt 90,00 63,00 (-30%)54,00 (-40%)45,00 (-50%)
Skorgen - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 45,00 31,50 (-30%)27,00 (-40%)22,50 (-50%)
Skjeggstad - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 45,00 31,50 (-30%)27,00 (-40%)22,50 (-50%)
Vågstrandstunnelen 42,00 29,40 (-30%)25,20 (-40%)21,00 (-50%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 6000,00Forskudd 12000,00Forskudd 18000,00
Tresfjordbrua - Vikebukt 270,00 189,00 (-30%)162,00 (-40%)135,00 (-50%)
Skorgen - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 135,00 94,50 (-30%)81,00 (-40%)67,50 (-50%)
Skjeggstad - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 135,00 94,50 (-30%)81,00 (-40%)67,50 (-50%)
Vågstrandstunnelen 126,00 88,20 (-30%)75,60 (-40%)63,00 (-50%)
Informasjon
 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS avtale

i Eksportvegen AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, men vær oppmerksom på takstene:


Bomstasjonene til Eksportvegen
10% rabatt av full pris


 

En avtale med Eksportvegen AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO4439105346615/ Swift: SPARNO22

Finnfast

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 2800,00Forskudd 4800,00Firmaavtale etterskudd* 15000,00
Finnfast 150,00 105,00 (-30%)90,00 (-40%)90,00 (-40%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 11060,00Forskudd 18960,00Firmaavtale etterskudd* 50000,00
Finnfast 590,00 413,00 (-30%)354,00 (-40%)354,00 (-40%)
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger.
 • *Depositum betales inn for firmaavtaler.
 • Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter avtale.
 • Takstgupper:
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Finnfast AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, men vær oppmerksom på takstene:


Bomstasjoner i Finnfast
full pris


 

En avtale med Finnfast AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7932604000040/ Swift: SASKNO22

Førdepakken

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Alle bomstasjoner 26,00 20,80 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Alle bomstasjoner 47,00 47,00 (--0%)
Informasjon:

Innkrevingen skjer i retning mot Førde sentrum.

Dersom du passerer med en brikke fra et bompengeanlegg får du automatisk 20% rabatt ved passering i Førdepakken (gjelder kjøretøy t.o.m 3.500kg)

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

 

Med AutoPASS avtale

med et annet bompengeselskap

En AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt (kjøretøy t.o.m 3.5.00kg) ved passering.
Førdepakken har ikke egne brikker eller avtaler, men du kan tegne avtale med et annet anlegg og få full rabatt.

 


Bomstasjonene til Førdepakken
20% rabatt på kjøretøy t.o.m 3.500kg


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2237053217533/ Swift: SOFJNOXXX

Fv.45 Gjesdal

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 1680,00Forskudd 5760,00Forskudd 9600,00Firmaavtale etterskudd* 14000,00
Fv.45 Gjesdal 48,00 33,60 (-30%)28,80 (-40%)24,00 (-50%)33,60 (-30%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 2975,00Forskudd 10200,00Forskudd 17000,00Firmaavtale etterskudd* 26250,00
Fv.45 Gjesdal 85,00 59,50 (-30%)51,00 (-40%)42,50 (-50%)59,50 (-30%)
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger
 • *Depositum for etterskuddsavtale.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Gjesdal Bompengeselskap AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, men vær oppmerksom på takstene:


Bomstasjonen i Gjesdal
full pris


 

En avtale med Gjesdal Bompengeselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO1954130633679/ Swift: DNBANOKKXXX

Halsnøysambandet

Nye takster og rabatt fra 01.03.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisEtterskuddsavtale
Fv554 Halsnøy 96,00 76,80 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisEtterskuddavtale
Fv554 Halsnøy 264,00 264,00 (--0%)
Informasjon:

Innkreving i begge retninger.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS avtale

med Fastlandssamband Halsnøy AS

En AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får da automatisk  rabatt ved passering:


Bomstasjonen i Halsnøysambandet
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: Full pris


 

En AutoPASS-avtale gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO5215030331076/ Swift: DNBANOKKXXX

Hardangerbrua

Nytt takst- og rabattsystem fra 01.12.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Hardangerbrua bomstasjon 143,00 114,40 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Hardangerbrua bomstasjon 574,00 574,00 (--0%)
Informasjon
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

AutoPASS-avtale etter 01.12.18:
Det er ikke lenger mulig å tegne avtale med Hardangerbrua.
Dersom du ikke har AutoPASS-avtale og brikke, og ønsker rabatt i Hardangerbrua, så anbefaler vi at du tegner avtale med Bomringen i Bergen.
Du kan tegne AutoPASS-avtale HER.

Les mer:

 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS bombrikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale  vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonen til Hardangerbrua og få automatisk rabatt.


Bomstasjon Hardangerbrua
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2495811338037 / Swift: VVELNO21XXX

Haugalandspakken

Nye takster og rabatter fra 01.04.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisEtterskudd
Alle bomstasjoner f.o.m 01.04.18 11,00 8,80 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisEtterskudd
Alle bomstasjoner f.o.m 01.04.18 18,00 18,00 (--0%)
Informasjon

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

AutoPASS-avtale med Haugalandspakken etter 01.04.18:
Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke, trenger du ikke å tegne egen avtale med Haugalandspakken. Da får du automatisk full rabatt ved passering.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Du får heller ikke fordeler som timesregel og månedstak. Les mer om avtalefordelene her.  Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Haugalandspakken AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Haugalandspakken og få automatisk rabatt:


Bomstasjoner i Haugalandspakken
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: 0% rabatt 


 

En avtale med Haugalandspakken AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO2833302848128/SPRONO22

Jondalstunnelen

Nytt takst og rabattsystem fra 01.12.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale etterskudd
Jondalstunnelen 32,00 25,60 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale etterskudd
Jondalstunnelen 51,00 51,00 (--0%)
Informasjon:
 • Innkreving skjer i begge retninger
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Jondalstunnelen AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du vil fra 01.12.18 automatisk få følgende rabatt:


Bomstasjonen til Jondalstunnelen
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

En avtale med Jondalstunnelen AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban:NO4415037458780/ Swift: DNBANOKKXXX

Kvammapakken

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 602,00Forskudd 2322,00Forskudd 3870,00
Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen 47,00 32,90 (-30%)28,20 (-40%)23,50 (-50%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 1204,00Forskudd 4644,00Forskudd 7740,00
Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen 94,00 65,80 (-30%)56,40 (-40%)47,00 (-50%)
Informasjon
 • Innkrevingen skjer i begge retninger.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Kvam Bompengeselskap AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap? Denne kan du benytte ved passering, men vær oppmerksom på takstene:


Kvammapakken full pris


 

En avtale med Kvammapakken AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO9635302493659/ Swift: SPAVNOBB

Nord Jæren

Bymiljøpakken på Nord-Jæren fra 01.10.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisEtterskuddsavtale
Alle bomstasjoner - utenfor rushtid 22,00 17,60 (-20%)
Alle bomstasjoner - i rushtiden 07-09 og 15-17, mand-fred 44,00 35,20 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisEtterskuddsavtale
Alle bomstasjoner - utenfor rushtid 55,00 55,00
Alle bomstasjoner - i rushtiden 07-09 og 15-17, mand-fred 110,00 110,00
Rabatt ved bruk av brikke:

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Informasjon om Bymiljøpakken – Nord-Jæren f.o.m 01.10.18:
 • Fra 1. oktober er det innkreving i 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomstnitt. Se oversikt over bomstasjonene. 
 • Innkreving skjer kun i en retning, og det er på vei inn i et bomsnitt.  Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger.
 • Tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) mellom kl 07-09 og 15-17 mandag til fredag. Les mer om rushtid. 
 • Videreføring av timesregel og månedstak. Les mer om timesregel og månedstak.
 • Det gis ikke lengre lyssignaler ved passering i bomstasjonen. Les mer om lysignaler her. 
 • Enkelte kjøretøygrupper har rett på fritak, les mer her. 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får heller ikke timesregel eller månedstak. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

for Bymiljøpakken Nord-Jæren v/Ferde AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak

Fakturautsendelse:

Du får ny faktura når du har nådd fakturagrensa på kr 900,- eller etter 75 dager.
Dersom du passerer for mer enn kr 900,- på en måned, så får du faktura en gang i måneden.
Dersom du passerer for mindre enn kr 900,- så kan det gå inntil tre måneder (75 dager) før du får faktura.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en gyldig AutoPASS avtale og  brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du får automatisk følgende rabatt:


Bomstasjonene til Bymiljøpakken Nord Jæren
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

En avtale og brikke gir fordeler, også andre steder i landet.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

Rv.19 Horten

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisForskudd 924,00Forskudd 3960,00Forskudd 6600,00
Rv.19 Skoppum 33,00 23,10 (-30%)19,80 (-40%)16,50 (-50%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisForskudd 1848,00Forskudd 7920,00Forskudd 13200,00
Rv.19 Skoppum 66,00 46,20 (-30%)39,60 (-40%)33,00 (-50%)
Informasjon
 • Innkreving skjer i begge retninger.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS avtale

med Horten Bompengeselskap Rv.19 AS

En AutoPASS avtale gir deg opp til 50% rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

i et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, men vær oppmerksom på takstene:


Bomstasjonen til rv.19 Horten
Full pris


 

En avtale og brikke gir fordeler, også andre steder i landet.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0415031371683/ Swift: DNBANOKK

T-forbindelsen

Nytt takst- og rabattsystem fra 01.11.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Fv.47 Mjåsund 30,00 24,00 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Fv.47 Mjåsund 45,00 45,00 (--0%)
Informasjon:
 • Innkreving skjer i begge retninger
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

AutoPASS-avtale etter 01.11.18:
Det er ikke lenger mulig å tegne avtale med T-forbindelsen etter 01.11.18. Se nyhet.
Dersom du ikke har AutoPASS-avtale og brikke, anbefaler vi at du tegner avtale med Bomringen i Bergen.  Du kan tegne AutoPASS-avtale HER.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

i et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og få automatisk rabatt.


Bomstasjonen til T-forbindelsen
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7733611791955/ Swift: DNBANOKK

Vossapakko

Nytt takst og rabattsystem fra 01.12.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale etterskudd
E16 Bolstad og rv.13 Svelgane 47,00 37,60 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale etterskudd
E16 Bolstad og rv.13 Svelgane 168,00 168,00 (--0%)
Innformasjon:
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. (Gjelder fra 01.12.18)
 • Innkreving i begge retninger i bomstasjonen.
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

med Vossapakko AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?

Denne kan du benytte ved passering, og får fra 01.12.18 automatisk følgende rabatt


Bomstasjoner i Vossapakko
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

En avtale med Voss og Omland Bompengeselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0834801247840/ Swift: DNBANOKKXXX