Priser og betaling

 
 
Velg bompengeprosjekt for å se priser og betalingsinformasjon nedenfor (endrer ikke prosjektvalget ditt for resten av nettstedet):

Askøypakken

Bompengetakstene ble KPI justert 01.05.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 29,00 23,20 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) fra 01.01.19 29,00 11,60 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 48,00 48,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) fra 01.01.19
Informasjon

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.01.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.
Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Askøypakken og få automatisk rabatt.


Bomstasjoner i Askøypakken
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO4715035119377/ Swift: DNBANOKKXXX

Bomringen i Bergen

Oppstart innkreving av nye bomstasjoner og elbiler fra 06.04.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Se egen tabell

Rushtid er mandag til fredag kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.

Takster: (inkluderer takster for nullutslippskjøretøy med oppstart 06.04.19)

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Miljødifferensiering:
Miljødifferensierte takster innføres i bomringen i Bergen 1. juni 2018.  Det betyr at det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale.
Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Oppstart innkreving av nye bomstasjoner og elbiler fra 06.04.19

Se egen infoside med  «Fakta om bomringen»

Nye bomstasjoner:
Den 6. april 2019 fra kl 00:00 starter innkrevingen av bompenger i de 15 nye bomstasjonene i Bergen.
De har ikke høyere takster i rusthidsperiodene, og de har kun innkreving i en retning, mot sentrum.
Dette gjelder også de nye bomstasjonene i sentrum.
Se oversikt over bomstasjonene.

Betaling elbiler:
Fra samme dato blir det innført betaling av bompenger for nullutslippskjøretøy i Bergen.
Taksten for nullutslippskjøretøy er kr 10 utenfor rushtid, og kr 20 i rushtiden.
Elbiler som passerer med gyldig avtale og brikke betaler kr 8 utenfor rushtid og kr 16 i rushtiden.
Hydrogenbiler med gyldig avtale og brikke får fortsatt fritak for bompenger.

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt og fordeler.

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS brikke

fra Ferde AS - Bomringen i Bergen

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt (takstgr 1), timesregel og månedstak ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt samt andre fordeler.


Bomstasjoner i Bomringen i Bergen
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


En avtale med Bergen Bompengeselskap AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0852100546000/ Swift: DNBANOKKDXXX

Bomringen i Kristiansand

Nye takster fra 01.04.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rushtid 14,00 11,20 (-20%)
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 21,00 16,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy - utenfor rushtid 14,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 21,00 0,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rushtid 24,00 24,00
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 36,00 36,00
Nullutslippskjøretøy - utenfor rushtid 24,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 36,00 0,00
Informasjon:
 • Takstgrupper
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Avtalefordeler: Timesregel og passeringstak på 50 passeringer pr mnd.
 • Tidsdiffernsierte takster/rushtid:
  • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
 • Nullutslippskøyretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse skal inntil videre ikke betale bompenger.
Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får heller ikke timesregel eller månedstak. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

fra Ferde AS - Bomringen i Kristiansand

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en gyldig AutoPASS avtale og  brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du får automatisk følgende rabatt:


Bomstasjonene til Bomringen i Kristiansand
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

Bømlopakken

Overgang til nytt takst og rabattsystem fra 01.02.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært kjøretøy 69,00 55,20 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil) 69,00 27,60 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært kjøretøy 164,00 164,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (elbil/hydrogenbil)

Nyhet: fra 01.02.19 endres takst og rabattsystemet i Bømlopakken.

 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Bømlopakken blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler med Bømlopakken for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. februar blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
 • Se nyhet for mer informasjon og nye takster. 
Informasjon
 • Bomstasjonen står på Spissøy og er automatisk. Innkrevingen skjer i begge retninger.
 • Timesregel: blir avviklet fra 01.02.19
 • Månedstak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke:
  • Kjøretøy i takstgruppe 1 får passeringstak på 30 passeringer hver kalendermåned.
  • Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 40 passeringer hver kalendermåned.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Nullutslippskjøretøy
  • Fra 01.02.19 skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Ferjetakster og bompenger på Ferjesambandet Langevåg-Buavåg
Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Bompengene inngår i ferjebillettenSe ferjerute hos Norled
Det er foreløpig ikke innført betaling for nullutslippskjøretøy på ferjesambandet.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Ferde AS - Bømlopakken

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap? Denne kan du benytte ved passering, og fra 01.02.19 får du automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Bømlopakken

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En avtale med Ferde AS – Bømlopakken gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO6935206667069 / Swift: SPAVNOBB

E134 Stordalstunnelen (Åkrafjorden)

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjørtetøy 41,00 32,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy 41,00 16,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjørtetøy 56,00 56,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy
Informasjon:
 • Bomstasjonen har innkreving i begge retninger.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale betaler du full pris, og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS brikke

fra E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt ved passering.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt ved passering.


Bomstasjon E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En avtale med E134 Stordalstunnelen/ Åkrafjorden gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO8315031325835/DNBANOKKXXX

E18 Tvedestrand-Arendal

Oppstart 01.09.19 kl: 00:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtaleNullutslippskjøretøy*
E18 Mørland - Ordinære kjøretøy 30,00 24,00 (-20%)12,00
E18 Stølen - Ordinære kjøretøy 14,00 11,20 (-20%)5,60

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtaleNullutslippskjøretøy*
E18 Mørland - Ordinære kjøretøy 75,00 75,000,00
E18 Stølen - Ordinære kjøretøy 35,00 35,000,00
NB! Innkreving ble utsatt fra 02.07.19. Les mer i nyhet HER.
Informasjon

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
E18 Tvedestrand-Arendal har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?

Du får rabatt i E18 Tvedestrand-Arendal uansett hvor du tegner din hovedavtale. Vi anbefaler gjerne at du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen». Du tegner avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutslippskjøretøy*
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy uten avtale betaler full pris.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.
Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.
Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til E18 Tvedestrand-Arendal og få automatisk rabatt.

 


Bomstasjoner i E18 Tvedestrand-Arendal
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

E18 Tvedestrand-Arendal har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO3215062374125 / Swift: DNBANOKKXXX

Eksportvegen

Nytt takst og rabattsystem fra 01.07.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt 69,00 55,20 (-20%)
Skorgen - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 35,00 28,00 (-20%)
Skjegstad - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 35,00 28,00 (-20%)
Vågstrandstunnelen 33,00 26,40 (-20%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt 158,00 158,00
Skorgen - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 81,00 81,00
Skjegstad - fylkesvegen rundt Tresfjorden* 81,00 81,00
Vågstrandstunnelen 74,00 74,00
Informasjon

Fra 01.07.19 er det ikke lenger mulig å tegne lokal avtale med Eksportvegen.
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Les mer:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, men vær oppmerksom på takstene:


Bomstasjonene til Eksportvegen

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt av ordinær takst.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt av ordinær takst.


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO4439105346615/ Swift: SPARNO22

Finnfast

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 84,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 42,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 435,00 435,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00

Fra 01.08.19 endres takst- og rabattsystemet i Finnfast og det innføres betaling for nullutslippskjøretøy. Les mer her

Informasjon om anlegget:
 • Innkreving i begge retninger.
 • Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter avtale.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Finnfast AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være nødvendig å tegne egen avtale med Finnfast.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Finnfast fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7932604000040/ Swift: SASKNO22

Førdepakken

Fra 01.09.19 innføres betaling av nullutslippskjøretøy.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Ordinære kjøretøy 26,00 20,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 26,00 10,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS avtale
Ordinære kjøretøy 47,00 47,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 47,00 0,00
Informasjon:
 • Innkrevingen skjer i retning mot Førde sentrum.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

 

Med AutoPASS avtale

med et annet bompengeselskap

En AutoPASS avtale gir deg 20% rabatt (kjøretøy t.o.m 3.5.00kg) ved passering.
Førdepakken har ikke egne brikker eller avtaler, men du kan tegne avtale med et annet anlegg og få full rabatt.

 


Bomstasjonene til Førdepakken t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1
20% rabatt av full pris


Bomstasjonene i Førdepakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2237053217533/ Swift: SOFJNOXXX

Fv.45 Gjesdal

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 60,00 48,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy 60,00 24,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 79,00 79,00
Nullutslippskjøretøy 0,00
Fra 01.08.19 ble takst- og rabattsystemet i fv. 45 Gjesdal og det ble betaling for nullutslippskjøretøy innført. Les mer her
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Fra 01.08.19 får kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke et passeringstak på 15 passeringer per kalendermåned.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

med Gjesdal Bompengeselskap AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være mulig å ha egen avtale med fv. 45 Gjesdal.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Gjesdal fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En AutoPASS-avtale gir mange fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO1954130633679/ Swift: DNBANOKKXXX

Halsnøysambandet

Innkreving ble avsluttet 05.09.19 kl 13:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkreving avsluttet

Torsdag 5. september kl 13:00 ble innkrevingen av bompenger i Halsnøysambandet avsluttet.

Dette gjelder bomstasjonen plassert på fv 544 Halsnøy.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet og ønsker å fortsette å ha AutoPASS avtale, beholder du AutoPASS-brikken i bilen.

AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Halsnøysambandet opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet via vårt kontaktkskjema

Uten AutoPASS avtale betaler man full pris i andre bompengeanlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 (tillatt totalvekt over 3500 kg).

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS avtale

med Ferde AS - Halsnøysambandet

Innkrevingen for Halsnøysambandet ble avsluttet 05.09.19, men du kan fortsatt benytte din brikke til å passere i andre AutoPASS-anlegg.

Avtalen din er fortsatt aktiv, og du vil motta din faktura slik som tidligere.
Passeringer i andre anlegg vil bli belastet din avtale med Ferde AS og du vil automatisk får den brikkerabatt som gis i det aktuelle anlegget.

Hardangerbrua

01.08.19 - justering av takster og betaling for nullutslippskjøretøy

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 145,00 116,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 145,00 58,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 450,00 450,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Informasjon
 • Har du AutoPASS-avtale og brikke fra et annet anlegg? Da du bruke denne ved passering i bomstasjonen til Hardangerbrua. Passeringen blir belastet din avtale med gjeldende rabatt.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
 • Har du ikke avtale og ønsker rabatt ved passering? Du kan tegne avtale med Bomringen i Bergen, og få rabatt i Hardangerbrua. Du kan tegne AutoPASS-avtale HER.
Les mer:

 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS bombrikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale  vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.

Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!
Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonen til Hardangerbrua og få automatisk rabatt.


Bomstasjon ved Hardangerbrua t.o.m 31.07.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjonen ved Hardangerbrua f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO2495811338037 / Swift: VVELNO21XXX

Haugalandspakken

Fra 01.09.19 innføres betaling av nullutslippskjøretøy.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 11,00 8,80 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 11,00 4,40 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 18,00 18,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 18,00 0,00
Informasjon
 • Innkrevingen skjer i retning ut av sentrum.
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Du får heller ikke fordeler som timesregel og månedstak. Les mer om avtalefordelene her.  Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Haugalandspakken AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Haugalandspakken og få automatisk rabatt:


Bomstasjonene i Haugalandspakken t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: 0% rabatt 


Bomstasjonene i Haugalandspakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

En avtale med Haugalandspakken AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban/Swift: NO2833302848128/SPRONO22

Jondalstunnelen

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordniære kjøretøtøy 32,00 25,60 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (Fra 01.04.19) 32,00 12,80 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordniære kjøretøtøy 51,00 51,00 (--0%)
Nullutslippskjøretøy (Fra 01.04.19)
Informasjon:
 • Innkreving skjer i begge retninger
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19
Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Jondalstunnelen AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering og du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du vil fra 01.04.19 automatisk få følgende rabatt:


Bomstasjonen til Jondalstunnelen

Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

En avtale med Jondalstunnelen AS gir deg flere fordeler.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban:NO4415037458780/ Swift: DNBANOKKXXX

Kvammapakken

Nytt takst og rabattsystem fra 01.08.19

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 40,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 20,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 65,00 65,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Fra 01.08.19 endres takst- og rabattsystemet i Kvammapakken og det innføres betaling for nullutslippskjøretøy. Les mer her
Informasjon
 • Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjonene Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen
 • Gyldig AutoPASS-avtale og brikke gir fordeler som timesregel og fra 01.08.19 får alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS avtale og brikke et månedstak på 25 passseringer.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

fra Kvam Bompengeselskap AS

Fra 01.08.19 vil det ikke lenger være nødvendig å tegne egen avtale med Kvammapakken.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Denne kan du benytte ved passering og passeringene blir da belastet din hovedavtale, og du får automatisk rabatt:


Bomstasjonen i Kvammapakken fra og med 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO9635302493659/ Swift: SPAVNOBB

Listerpakken

Listerpakken avsluttet innkrevingen den 27.08.19 kl 15:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Avsluttet innkreving

Tirsdag 27. august kl. 1500 ble innkrevingen av bompenger for Listerpakken avsluttet.

Dette gjelder bomstasjonene på E39 ved Handeland, mellom Lyngdal og Kvinesdal, på fylkesveg 43 ved Kollevoll, mellom Lyngdal og Farsund, og på fylkesveg 465 ved Gjervollstad.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Listerpakken og fortsatt ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, trenger du ikke å foreta deg noe. AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Listerpakken opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Refusjon av saldo:

Har du penger til gode på innbetalt forskudd, vil du få beløpet tilbakebetalt innen tre måneder. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling, må du innen 15.09.2019 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse.

Avslutte avtale:

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet. (kontaktskjema)

 

Husk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg) i takstgruppe 2 i Norge.

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS brikke fra Ferde AS - Listerpakken

Innkrevingen for Listerpakken ble avsluttet 27.08.19, men du kan fortsatt benytte din brikke til å passere i andre AutoPASS-anlegg.

Avtalen din er fortsatt aktiv, og du vil motta din faktura slik som tidligere.
Passeringer i andre anlegg vil bli belastet din avtale med Ferde AS og du vil automatisk får den brikkerabatt som gis i det aktuelle anlegget.

Nord Jæren

Bymiljøpakken på Nord-Jæren fra 01.10.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rusthid 22,00 17,60 (-20%)
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 07-09 og 15-17 * 44,00 35,20 (-20%)
Nullutslippskjøretøy - utenfor rusthid 22,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 07-09 og 15-17 * 44,00 0,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy - utenfor rusthid 55,00 55,00
Ordinære kjøretøy - i rushtiden 07-09 og 15-17 * 110,00 110,00
Nullutslippskjøretøy - utenfor rusthid 55,00 0,00
Nullutslippskjøretøy - i rushtiden 07-09 og 15-17 * 110,00 0,00

*Tidsdifferensierte takster (rushtid) blir gjeninnført fra mandag 25.03.19. Se pressemelding: https://bymiljopakken.no/rushtidsavgift-fra-mandag/

Rabatt ved bruk av brikke:
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Nullutslippskøyretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse skal inntil videre ikke betale bompenger dersom de passerer med gyldig AutoPASS avtale og brikke.
Informasjon om Bymiljøpakken – Nord-Jæren:
 • Innkreving i 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomstnitt. Se oversikt over bomstasjonene. 
 • Innkreving skjer kun i en retning, og det er på vei inn i et bomsnitt.  Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger.
 • Tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) mellom kl 07-09 og 15-17 mandag til fredag. Les mer om rushtid. 
 • Avtalefordeler som timesregel og månedstak på 75 passeringer pr kalendermåned. Les mer om timesregel og månedstak.
 • Det gis ikke lyssignaler ved passering i bomstasjonen. Les mer om lysignaler her. 
 • Enkelte kjøretøygrupper har rett på fritak, les mer her. 

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får heller ikke timesregel eller månedstak. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

for Bymiljøpakken Nord-Jæren v/Ferde AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak

Fakturautsendelse:

Du får ny faktura når du har nådd fakturagrensa på kr 900,- eller etter 75 dager.
Dersom du passerer for mer enn kr 900,- på en måned, så får du faktura en gang i måneden.
Dersom du passerer for mindre enn kr 900,- så kan det gå inntil tre måneder (75 dager) før du får faktura.

Du kan betale din avtale på følgende måter:

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Via vanlig post

Med AutoPASS brikke

fra et annet bompengeselskap

Har du en gyldig AutoPASS avtale og  brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering, og du får automatisk følgende rabatt:


Bomstasjonene til Bymiljøpakken Nord Jæren
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


 

En avtale og brikke gir fordeler, også andre steder i landet.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

Nordhordlandspakken

Oppstart 01.12.19 kl 00:00

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtaleNullutslippskjøretøy*
E39 Flatøy - avkjøring mot Flatøy / påkjøring mot Bergen 20,00 16,00 (-20%)8,00
E39 Flatøy Nord 20,00 16,00 (-20%)8,00
E39 Mundalsberget 20,00 16,00 (-20%)8,00
Fv. 57 Isdalstø 20,00 16,00 (-20%)8,00

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtaleNullutslippskjøretøy*
E39 Flatøy - avkjøring mot Flatøy / påkjøring mot Bergen 32,00 32,000,00
E39 Flatøy Nord 32,00 32,000,00
E39 Mundalsberget 32,00 32,000,00
Fv. 57 Isdalstø 32,00 32,000,00
Informasjon

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet der hvor du har AutoPASS-avtale (og fått brikken din i fra)

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?

Du får rabatt i Nordhordlandspakken uansett hvor du tegner din AutoPASS-avtale. Vi anbefaler gjerne at du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen».
Du tegner avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutslippskjøretøy*
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy uten avtale betaler full pris.

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS-brikke

Dersom du ikke har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til kjøretøyets eier.
Faktura inneholde kun passeringsavgift, og det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris, og du får ikke avtalefordeler som timesregel eller månedstak!

Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1.

Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS-avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du brikke fra et annet selskap?

Da kan du benytte denne ved passering i bomstasjonene til Nordhordlandspakken og få automatisk rabatt, timesregel og månedstak.

 


Bomstasjoner i Nordhordlandspakken
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis

Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO3015062937537  / BIC: DNBANOKKXXX

Rv.19 Horten

Innkrevingen på rv.19 Horten ble avsluttet 19.12.18

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkreving avsluttet
Opphør innkreving for rv.19 Horten

Onsdag 19. desember 2018 kl 12:00 ble innkrevingen av rv19 Horten avsluttet.
AutoPASS-brikker som er utlevert av Horten Bompengeselskap rv19 AS sluttet å virke etter denne dato.

 Alle AutoPASS-brikker er knyttet mot en hovedavtale hos et bompengeselskap. Brikker som begynner med L: 50 er levert fra Horten Bompengeselskapet rv19 AS. Disse brikkene vil ikke fungere i andre bompengeanlegg etter 19.12.18 kl 12:00.

Se nyhet om opphør innkreving

Betalingsinformasjon

Refusjon av saldo

Sluttavregning for AutoPASS-avtaler vil bli gjort opp senest tre måneder etter avslutning. Eventuelt innestående beløp på avtalene, samt brikkedepositum blir utbetalt til kundene automatisk.

Utbetalingen skjer til det kontonummer som det sist ble betalt inn fra, dersom ikke annet nummer blir opplyst. Dette må i så fall gjøres skriftlig.

HÅNDTERING AV BRIKKENE

AutoPASS-brikkene skal ikke sendes i retur til bompengeselskapet.
Brikken regnes som elektronisk avfall og skal kastes i godkjent returordning for el-avfall. De skal ikke kastes i vanlig søppel.

Hva betyr avslutningen for deg?

 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og ønsker å fortsette med å ha en AutoPASS-brikke i bilen.
  AutoPASS-brikke som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18.
  For å sikre at du har gyldig avtale etter 19.12.18, må du inngå en avtale med et annet bompengeselskap i ditt område. Du finner oversikt på www.autopass.noHusk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy registrert på foretak eller som brukes i næringsvirksomhet. Det vil si at det skal til enhver tid være montert AutoPASS-brikke i kjøretøyet.
 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.
  AutoPASS-brikker som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18, og alle tilleggsavtaler med andre anlegg vil derfor bli sagt opp. Dersom du ønsker å opprettholde tilleggsavtalen(e), må du kontakte et bompengeselskap og få ny brikke som du kan knytte til alle tilleggsavtaler.
 1. Dersom du har AutoPASS-brikke og hovedavtale med et annet selskap, og har inngått tilleggsavtale med Horten Bompengeselskap rv19 AS. (Brikken begynner ikke med L: 50)
  Du trenger ikke gjøre noe og kan bruke brikken som vanlig etter 19.12.18. Kundeforholdet med Horten Bompengeselskap rv19 AS blir avsluttet automatisk.

T-forbindelsen

Fra 01.09.19 innføres betaling av nullutslippskjøretøy.

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 30,00 24,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 30,00 12,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy 45,00 45,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.09.19) 45,00 45,00
Informasjon:
 • Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen ved fv.47 Mjåsund
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
  Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Med AutoPASS avtale

i et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?
Denne kan du benytte ved passering og få automatisk rabatt.


Bomstasjonen til T-forbindelsen t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjonen til T-forbindelsen f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: 0% rabatt
Nullutslippskjøretøy: 100% rabatt


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO7733611791955/ Swift: DNBANOKK

Vossapakko

01.08.19 - justering av takster og betaling for nullutslippskjøretøy

Takster for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 36,00 (-20%)
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 18,00 (-60%)

Takster for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære kjøretøy (f.o.m 01.08.19) 95,00 95,00
Nullutslippskjøretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Informasjon:
 • Innkreving i begge retninger i bomstasjonene E16 Bolstad og rv.13 Svelgane
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uansett hvilket selskap du har avtale med). Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
 • Månedstak: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. (Gjelder fra 01.12.18)
 • Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.08.19
  Fra denne dato skal elbiler og hydrogenbiler (i takstgruppe 1) betale bompengavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst. Les mer her
Les mer om:

Betalingsinformasjon

Uten AutoPASS brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale vil du vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt  i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det tilkommer ingen fakturagebyr.

Uten AutoPASS betaler du full pris og får ikke timesregel. Bli en AutoPASS kunde og få rabatt!

Med AutoPASS brikke

med Vossapakko AS

En AutoPASS avtale gir deg rabatt ved passering, samt timesregel og månedstak.

Du kan betale din avtale på følgende måter

 • Velg Efaktura eller Avtalegiro etter at du har foretatt første betaling i din bank. Da vil de neste fakturaene gå direkte til din bank
 • Epostfaktura betyr at vi sender en link med fakturainformasjon til din epost, slik at du selv velger hvordan du ønsker å betale denne.
  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via Efaktura
 • Via vanlig post

Med AutoPASS avtale

fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap?

Denne kan du benytte ved passering, og får fra 01.12.18 automatisk følgende rabatt


Bomstasjoner i Vossapakko t.o.m 31.07.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjoner i Vossapakko f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1
Ordinært kjøretøy: 20% rabatt av full pris
Nullutslippskjøretøy: 50% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

Takstgruppe 2
Ordinært kjøretøy: full pris
Nullutslippskjøretøy: gratis


 

Jeg skal betale fra utlandet

Dersom du skal betale en faktura fra utsiden av Norge,  finner du betalingsinformasjon under:

Iban: NO0834801247840/ Swift: DNBANOKKXXX