Prisar og betaling

 
 
Vel bompengeprosjekt for å sjå priser og betalingsinformasjon nedanfor (endrar ikkje prosjektvalet ditt for resten av nettstaden):

Askøypakken

Takstene er KPI justert den 01.05.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 29,00 23,20 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (elbil/hydrogenbil) 29,00 11,60

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 48,00 48,00 (--0%)
Nullutsleppskøyretøy (elbil/hydrogenbil) 48,00 0,00
Informasjon

Frå 01.03.18  er det ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Askøypakken.
Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får automatisk 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.01.19
Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her

Les meir:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet.

Fakturaen inneheld berre passeringsavgift, og det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Dette gjeld og nullutleppskøyretøy.
Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt.


Bomstasjoner i Askøypakken
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis 


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO4715035119377/ Swift: DNBANOKKXXX

Bomringen i Bergen

Nye bomstasjonar og betaling av bompengar for el-bilar frå 06.04.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Se tabell under

Rushtid er mandag til fredag kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.Informasjon
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Miljødifferensiering:
Miljødifferensierte takstar betyr at dei som forureinar mest også skal betale mest i bomringen. Takstane som er fastsett skil på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 vert det skilt på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Frå 6.april startar innkreving i nye bomstasjonar og betaling for nullutsleppskøyretøy

Nye bomstasjonar:
Den 6. april 2019 frå kl 00:00 startar innkrevjinga av bompengar i dei 15 nye bomstasjonane i Bergen.
Dei har ikkje høgare takstar i rusthidsperiodane, og dei har berre innkrevjing i ei retning, mot sentrum.
Dette gjeld og dei nye bomstasjonane i sentrum.
Sjå  oversikt over bomstasjonane.

Betaling elbilar:
Frå same dato vert det oppstart av betaling av bompengar for nullutsleppskøyretøy i Bergen.
Taksten for nullutsleppskøyretøy er kr 10 utanfor rushtid, og kr 20 i rushtida.
Elbiler som passerar med gyldig avtale og brikke betalar kr 8 utanfor rushtid og kr 16 i rushtida.
Hydrogenbiler med gyldig avtale og brikke får fortsatt fritak for bompengar.

Les meir:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, betalar du full pris, og du får ikkje fordelar som timesregel eller månadstak.

Du vil vanlegvis få tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Med AutoPASS-brikke

frå Ferde AS - Bomringen i Bergen

Ein AutoPASS-avtale gir deg automatisk 20% rabatt (takstgr 1) , timesregel og månadstak ved passering.

Du kan betale avtalen din slik:

 • Vel Efaktura eller Avtalegiro etter at du har gjennomført den første betalinga i banken din. Då går dei neste fakturaene direkte til banken.
 • Via vanleg post

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og passeringane blir trukke frå di hovudavtale. Du får automatisk full rabatt og andre fordelar.


Bomstasjonar i Bomringen i Bergen
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: Full pris


Ein avtale med Bergen Bompengeselskap AS gir deg fleire fordelar.

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO0852100546000/ Swift: DNBANOKKDXXX

Bomringen i Kristiansand

01.10.20 Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Bomringen i Kristiansand.

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy - utanfor rushtid 14,00 11,20 (-20%)
Ordinære køyretøy - i rushtid 21,00 16,80 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy - utanfor rushtid 14,00 0,00
Nullutsleppskøyretøy - i rushtid 21,00 0,00

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy - utanfor rushtid 24,00 24,00
Ordinære køyretøy - i rushtid 36,00 36,00
Nullutsleppskøyretøy - utanfor rushtid 24,00 0,00
Nullutsleppskøyretøy - i rushtid 36,00 0,00
Informasjon
 • Ny avtale? Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Bomringen i Kristiansand, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen her.
 • Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Bomringen i Kristiansand tidlegare, så er denne flyttatil Ferde – Bomringen i Bergen. Logg inn her.
 •  Takstgrupper: Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får automatisk 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Avtalefordelar: Timesregel og passeringstak på 50 passeringar pr månad.
 • Tidsdifferensierte takstar /Rushtid:
  • Høgare takstar: Måndag til fredag i rushtida kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00
 • Nullutsleppskøyretøy
  Nullutsleppskøyretøy er elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1  og 2.  Disse skal inntil vidare ikkje betale bompengar.
Les meir:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, betalar du full pris, og du får ikkje fordelar som timesregel eller månadstak.

Du vil vanlegvis få tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og passeringane blir trukke frå di hovudavtale. Du får automatisk full rabatt og andre fordelar.


Bomstasjonar i Bomringen i Kristiansand
Takstgruppe 1: 20% rabatt
Takstgruppe 2: Full pris


 

Bømlopakken

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært køyretøy 69,00 55,20 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (elbil/hydrogenbil) 69,00 27,60

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinært køyretøy 164,00 164,00 (--0%)
Nullutsleppskøyretøy (elbil/hydrogenbil) 164,00 0,00
Informasjon om Bømlopakken
 • Bomstasjonen står på Spissøy og er automatisk. Innkrevjingen skjer i begge retningar.
 • Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Bømlopakken.
  Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får automatisk 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månedstak krev gyldig AutoPASS-avtale og brikke:
  • Køyretøy i takstgruppe 1 får passeirngstak på 30 passeringar kvar kalendarmåned.
  • Køyretøy i takstgruppe 2 får passeringtak på 40 passeringar kvar kalendarmåned.
 • Timesregel vart avvikla frå 01.02.19
 • Nullutsleppskjøretøy skal betale frå 01.02.19
  • Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her

Ferjetakstar og bompengar på Ferjesambandet Langevåg-Buavåg

Det er bompengeinnkrevjing på ferjesambandet Langevåg-Buavåg ved alle avgangar i begge retningar. Bompengane inngår i ferjebilletten  Sjå prisar og ferjerute hos Norled

Les mer om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris og får ikkje timesregel. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Med AutoPASS-avtale får du rabatt når du passerer, og du kan betale avtalen din slik:

 • Vel Efaktura eller Avtalegiro etter at du har gjennomført den første betalinga i banken din. Då går dei neste fakturaene direkte til banken.
 • Via vanleg post

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO6935206667069 / Swift: SPAVNOBB

Ein avtale med Ferde AS – Bømlopakken gir deg fleire fordelar.

E134 Stordalstunnelen (Åkrafjorden)

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.04.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 41,00 32,80 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (elbiler og hydrogenbiler) 41,00 16,40

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 56,00 56,00
Nullutsleppskøyretøy (elbiler og hydrogenbiler) 56,00 0,00
Informasjon:

Bomstasjonen har innkreving i begge retningar.

Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.04.19
Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar (takstgruppe 1) betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her

Les meir:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, betalar du full pris, og du får ikkje fordelar som timesregel eller månadstak.

Du vil vanlegvis få tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Med AutoPASS-brikke

frå E134 Stordalstunnelen (Åkrafjorden)

Med AutoPASS-avtale får du automatisk 20% rabatt når du passerer.

Du kan betale avtalen din slik:

 • Vel Efaktura eller Avtalegiro etter at du har gjennomført den første betalinga i banken din. Då går dei neste fakturaene direkte til banken.
 • Via vanleg post

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt ved passering!


Bomstasjon E134 Stordalstunnelen

Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis


Ein avtale med E134 Stordalstunnelen gir deg fleire fordeler.

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban/Swift: NO8315031325835/DNBANOKKXXX

E18 Tvedestrand-Arendal

Nye takstar frå 15.04.20

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
E18 Mørland - Ordinære køyretøy 24,00 19,20 (-20%)
E18 Mørland - Nullutsleppskøyretøy 24,00 9,60
E18 Stølen - Ordinære køyretøy 11,00 8,80 (-20%)
E18 Stølen - Nullutsleppskøyretøy 11,00 4,40

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
E18 Mørland - Ordinære køyretøy 60,00 60,00
E18 Mørland - Nullutsleppskøyretøy 60,00 0,00
E18 Stølen - Ordinære køyretøy 28,00 28,00
E18 Stølen - Nullutsleppskøyretøy 28,00 0,00
Informasjon

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får automatisk 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
E18 Tvedestrand-Arendal har ikkje eigne avtalar, og passeringar vert trukke frå avtala kor du har fått brikka di i frå.

Har du ikkje AutoPASS-avtale eller brikke?

Du får rabatt i E18 Tvedestrand-Arendal same kor du har teikna hovudavtale og fått brikke. Du kan gjerne teikne avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen». Du teiknar avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutsleppskøyretøy*
El- og hydrogenkøyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutsleppskøyretøy utan avtale betalar full pris.

Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet.
Fakturaen inneheld berre passeringsavgift, og det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Dette gjeld og nullutleppskøyretøy.
Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Hugs at det er obligatorisk med brikke og avtale for køyretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt.

 


Bomstasjonar i E18 Tvedestrand-Arendal

Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis


 

E18 Tvedestrand-Arendal har ikkje egne avtalar, og passeringar vil trekkast frå avtalen der kor du har fått brikka di i frå.

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO3215062374125 / Swift: DNBANOKKXXX

Finnfast

Endring i takst- og rabattsystemet frå 01.08.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 84,80 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 106,00 42,40 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 435,00 435,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 435,00 0,00

Frå 01.08.19 endrast takst og rabattsystemet i Finnfast, og det innførast betaling for nullutsleppskøyretøy.
Les meir her. 

Informasjon:
 • Innkrevjing i begge retningar
 • Traktor går som lett køyretøy/takstgruppe 1. Føreset avtale.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.08.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1 betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-avtale

med Finnfast AS

Frå 01.08.19 treng du ikkje lengre å ha eiga avtale med Finnfast.

Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (same kva selskap denne er levert ut ifrå).

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får rabatt ved passering:


Bomstasjonar i Finnfast f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis 


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO7932604000040/ Swift: SASKNO22

Førdepakken

Frå 01.09.19 innføres betaling av nullutsleppskøyretøy

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 26,00 20,80 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 26,00 10,40 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 47,00 47,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 47,00 0,00
Informasjon:
 • Innkrevjinga skjer i retning mot Førde sentrum.
 • Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikkje rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.09.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1 betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Ein AtoPASS-avtale gir deg 20 % rabatt (køyretøy t.o.m. 3 500 kg) ved passering.
Førdepakken har ikkje eigne brikker eller avtalar, men du kan teikne avtale med eit anna anlegg og få full rabatt.


Bomstasjonane til Førdepakken t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1:
20% rabatt på kjøretøy


Bomstasjonane til Førdepakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO2237053217533/ Swift: SOFJNOXXX

Fv.45 Gjesdal

Endring i takst- og rabattsystemet frå 01.08.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 60,00 48,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy 60,00 24,00

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 79,00 79,00
Nullutsleppskøyretøy 79,00 0,00
Frå 01.08.19 endrast takst og rabattsystemet i Gjesdal, og det innførast betaling for nullutsleppskøyretøy.
Les meir her. 
Informasjon:
 • Innkreving i begge retningar
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Frå 01.08.19 får køyretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke eit passeringstak på 15 passeringar per kalendarmånad.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.08.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris og får ikkje timesregel. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-avtale

med Gjesdal Bompengeselskap AS

Frå 01.08.19 vil det ikkje lengre vere mogeleg å ha eiga avtale med fv. 45 Gjesdal.

Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (same kva selskap denne er levert ut ifrå).

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap? Denne kan du nytte ved passering, og du får rabatt ved passering:


Bomstasjonar i Gjesdal f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO1954130633679/ Swift: DNBANOKKXXX

Halsnøysambandet

Innkrevjinga vart avslutta 05. september 2019 kl 15:00

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkrevjing avslutta

Torsdag 5. september kl 13:00 vart innkrevjinga av bompengar i Halsnøysambandet avslutta.

Dette gjeld bomstasjonen plassert på fv 544 Halsnøy.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet og vil fortsette å ha AutoPASS avtale, kan du fortsatt ha AutoPASS-brikka i bilen.

AutoPASS-brikka vil fortsatt fungere, sjølv om innkrevinga i Halsnøysambandet avsluttast. Eventuelle passeringar i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskot, med samme rabatter som tidlegare.

Dersom du ikkje lenger ynskjer å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du seie opp kundeforholdet via vårt kontaktkskjema

Uten AutoPASS avtale betaler du full pris i andre bompengeanlegg.

 

Vi gjer merksam på at det er obligatorisk med brikke for tunge køyretøy i takstgruppe 2 (tillatt totalvekt over 3500 kg).

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS-avtale

med Halsnøysambandet

Brikka vert ikkje avslutta, og du kan nytte ho ved passering i andre bomanlegg.
Passeringane blir trukke frå di avtale, og du får automatisk rabatt.

Hardangerbrua

01.12.20 - endring av takstar

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 145,00 116,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 145,00 58,00
Nye takstar frå 01.12.20
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.12.20) 117,00 93,60 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.12.20) 117,00 46,80 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 450,00 450,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 450,00 0,00
Nye takstar frå 01.12.20
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.12.20) 350,00 350,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.12.20) 0,00
Informasjon
 • Innkrevjing i begge retningar.
 • Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Månadstak: Alle køyretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får eit månadstak på 25 passeringar.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.08.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1 betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir:

 

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet.

Fakturaen inneheld berre passeringsavgift, og det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt.


Bomstasjonen ved Hardangerbrua
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO2495811338037 / Swift: VVELNO21XXX

Haugalandspakken

01.10.20 Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Haugalandspakken. Du kan teikne avtale med Ferde AS - Bomringen i Bergen og få full rabatt ved passering.

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 11,00 8,80 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 11,00 4,40 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 18,00 18,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 18,00 0,00
Informasjon:
 • Ny avtale? Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Haugalandspakken, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen her.
 • Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Haugalandspakken tidlegare, så er denne flyttatil Ferde – Bomringen i Bergen. Logg inn på din nye avtale her.
 • Innkrevjinga skjer i retning ut av sentrum.
 • Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikkje rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.09.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1 betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Du får heller ikkje fordelar som timesregel og månadstak. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-brikke

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, men ver merksam på takstane:


Bomstasjonar i Haugalandspakken f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban/Swift: NO2833302848128/SPRONO22

Jondalstunnelen

Bompengeinnkrevjinga vart avslutta 08.07.20

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Gamle prisar 32,00

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full pris
Gamle prisar 51,00
Innkrevjinga av bompengar i Jondalstunnlen vart avslutta 8. juli 2020:

Frå denne dato er det gratis å køyre i Jondalstunnelen.

 

Betalingsinformasjon

Innkrevjinga avslutta 08..07.20

Innkrevjinga vart avslutta den 8. juli 2020.

Dersom du har hatt ei avtale med Jondalstunnel er denne avtala allereie flytta over til Bomringen i Bergen og du skal ha mottatt ei ny brikke. Med den nye brikka og avtala kan du køyre gjennom alle AutoPASS-bompengeanlegg og få rabatt og andre fordeler.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Kvammapakken

Endring i takst- og rabattsystemet frå 01.08.19

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 40,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 50,00 20,00 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 65,00 65,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00
Frå 01.08.19 endrast takst og rabattsystemet i Kvammapakken, og det innførast betaling for nullutsleppskøyretøy.
Les meir her. 
Informasjon
 • Innkreving skjer i begge retningar i bomstasjonane Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen
 • Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du timesregel.
 • Frå 01.08.19 får alle køyretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS avtale og brikke et månadstak på 25 passseringer.
 • Takstgrupper:
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.08.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris og får ikkje timesregel. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-brikke

frå Kvam Bompengeselskap AS

Frå 01.08.19 treng du ikkje lengre å ha eiga avtale med Kvammapakken.

Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke etter 1. august får automatisk 20% rabatt (same kva selskap denne er levert ut ifrå).

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap? Denne kan du nytte ved passering, og du får rabatt ved passering:


Bomstasjonar i Kvammapakken f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO9635302493659/ Swift: SPAVNOBB

Listerpakken

Innkrevjinga vart avslutta 27. august 2019 kl 15:00

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Betaling avslutta

Tirsdag 27. august kl. 1500 vart innkrevjinga av bompengar for Listerpakken avslutta

Dette gjeld bomstasjonane på E39 ved Handeland, mellom Lyngdal og Kvinesdal, på fylkesveg 43 ved Kollevoll, mellom Lyngdal og Farsund, og på fylkesveg 465 ved Gjervollstad.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Listerpakken og fortsatt ynskjer å ha AutoPASS-brikke i bilen, treng du ikkje gjere noko. AutoPASS-brikka vil fortsatt fungere, sjølv om innkrevjinga i Listerpakken er avslutta. Eventuelle passeringar i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskot, med samme rabatter som tidlegare.

Refusjon av saldo:

Har du pengar til gode på innbetalt forskot, vil du få beløpet tilbakebetalt innan tre månadar. Utbetalinga vil skje til det kontonummeret du sist betalte avtalefakturaen din i frå. Dersom du har endra kontonummer siden siste innbetaling, må du innan 15.09.2019 gi beskjed om nytt kontonummer i ein skriftleg beskjed.

Avslutte avtale:

Dersom du ikkje lenger ynskjer å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du seie opp avtala. (kontaktskjema)

 

Hugs at det er obligatorisk med brikke for tunge køyretøy (tillete totalvekt over 3500 kg) i takstgruppe 2 i Noreg.

Betalingsinformasjon

Med AutoPASS-brikke

frå Ferde AS - Listerpakken

Brikka vert ikkje avslutta, og du kan nytte ho ved passering i andre bomanlegg.
Passeringane blir trukke frå di avtale, og du får automatisk rabatt.

Nord Jæren

Bymiljøpakken på Nord-Jæren frå 10.02.20

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (* takstar f.o.m 10.02.20) 23,00 18,40 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (* takstar f.o.m 10.02.20) 23,00 9,20

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy (* takstar f.o.m 10.02.20) 58,00 58,00
Nullutsleppskøyretøy (* takstar f.o.m 10.02.20) 58,00 0,00

Ny avtale? Det er ikkje lenger mogeleg å teikne lokal avtale med Bymiljøpakken på Nord Jæren, og du kan opprette avtale med Ferde – Bomringen i Bergen (Ferde Brikkeutstedar) her.

Har avtale? Dersom du har hatt avtale med Bymiljøpakken på Nord Jæren tidlegare, så er denne flytta til Ferde – Bomringen i Bergen (Ferde Brikkeutstedar). Logg inn på din nye avtale her.

RABATT VED BRUK AV BRIKKE
 • Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (same kva selskap du har avtale med).  Køyretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Nullutsleppskøyretøy
  Nullutsleppskøyretøy er elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1  og 2. Frå 10. februar 2020 skal nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 betale bompengar. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 20% rabatt av ordinær takst etter rabatt.

 

Informasjon om Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Iinnkrevjing i 38 bomstasjonar, fordelt på 5 bomsnitt. Sjå oversikt over bomstasjonane.
 • Innkrevjing skjer ved køyring inn i eit bomsnitt. Ved Ytre bomsnitt nord, betalast det i retning mot Stavanger.
 • Timesregel og månadstak for køyretøy med avtale og brikke. Les meir om timesregel og månadstak.
 • OBS! Bymiljøpakken har felles timesregel og månedstak (Takstgr 1) med bomstasjonane i Hundvågtunnelen (prosjekt Ryfast), når innkrevinga opnar
  Vær oppmerksam på at HC ikkje får fritak i Ryfast sine bomstasjonar.
 • Enkelte køyretøygrupper har rett på fritak,  les meir her. 

 

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris, du får heller ikkje timesregel eller månadstak. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-brikke

frå Ferde Brikkeutsteder

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering:


Bomstasjonar i Bymiljøpakken på Nord Jæren
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt


 

Eg skal betale frå utlandet

frå eit anna bompengeselskap

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

Nordhordlandspakken

Oppstart innkrevjing 01.12.19 kl 00:00

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 20,00 16,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy 20,00 8,00 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 32,00 32,00
Nullutsleppskøyretøy 32,00 0,00

Takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt ved bruk av brikke:
Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får automatisk 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
Nordhordlandspakken har ikkje eigne avtalar, og passeringar vert trukke frå avtala kor du har fått brikka di i frå.
Med avtale får du og fordelar som timesregel , månadstak og fritak for rørslehemma. 

Har du ikkje AutoPASS-avtale eller brikke?

Du får rabatt i Nordhordlandspakken så lenge du har gyldig avtale og fått brikke hos eit anna selskap. Du kan gjerne teikne avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen». Du teiknar avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutsleppskøyretøy*
El- og hydrogenkøyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutsleppskøyretøy utan avtale betalar full pris.

Fritak for rørslehemma:
Dersom du har parkeringskort for rørslehemma og har knytt dette til din AutoPASS-avtale, så får du automatisk fritak ved passering av Nordhordlandspakken sine bomstasjonar. Sjåmer under Rett til fritak. 

Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har AutoPASS avtale vil bli sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet.
Fakturaen inneheld berre passeringsavgift, og det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris, og du får ikkje avtalefordelar som timesregel og månedstak.
Dette gjeld og nullutleppskøyretøy.
Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Hugs at det er obligatorisk med brikke og avtale for køyretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering av bomstasjonane til Nordhordlandspakken og få automatisk rabatt, timesregel og månedstak.

 


Bomstasjoner i Nordhordlandspakken
Takstgruppe 1
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt

Nordhordlandspakken har ikkje egne avtalar, og passeringar vil trekkast frå avtalen der kor du har fått brikka di i frå.

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO3015062937537  / BIC: DNBANOKKXXX

Rv.19 Horten

Innkrevinga vart avslutta 19.12.18

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full pris
Innkreving avslutta
Innformasjon:

Onsdag 19. desember 2018 kl 12:00 blir innkrevinga av rv19 Horten avslutta.
AutoPASS-brikker frå Horten Bompengeselskap rv19 AS vil slutte å virke etter denne dato.

 Alle AutoPASS-brikker er knytt mot ei hovudavtale hos eit bompengeselskap. Brikker som byrjar med L: 50 er levert frå Horten Bompengeselskapet rv19 AS. Desse brikkene vil ikkje fungere i andre bompengeanlegg etter 19.12.18 kl 12:00.

Betalingsinformasjon

Refusjon av saldo

Inneståande beløp på avtalene vert gjort opp seinast tre månadar etter avslutning.

Ryfast

Oppstart innkrevjing utsett. Ny dato kjem.

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Ordinære køyretøy 140,00 112,00 (-20%)
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Nullutslippskøyretøy 140,00 56,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Ordinære køyretøy 28,00 22,40 (-20%)
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Nullutslippskøyretøy 28,00 11,20
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Ordinære køyretøy 28,00 22,40 (-20%)
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Nullutslippskøyretøy 28,00 11,20

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Ordinære køyretøy 420,00 420,00
Rv. 13 Ryfylketunnelen - Nullutslippskøyretøy 420,00 0,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Ordinære køyretøy 76,00 76,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen nord - Nullutslippskøyretøy 76,00 0,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Ordinære køyretøy 76,00 76,00
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/ Buøy - Nullutslippskøyretøy 76,00 0,00

TAKSTGRUPPER:

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

RABATT VED BRUK AV BRIKKE:

Alle ordinære køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (same kva selskap du har avtale med). Køyretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

Dersom du ikkje har avtale kan du gjerne teikne avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen». Du teiknar avtale på https://minside.autopass.no/

Betaling for nullutsleppskøyretøy*
El- og hydrogenkøyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutsleppskøyretøy utan avtale betalar full pris.

Informasjon om Ryfast:
 • Innkrevjing i 3 bomstasjonar, og i begge retninger.
  1 bomstasjon er tilknyttet rv. 13 Ryfylketunnelen, og 2 bomstasjoner tilknyttet Hundvågtunnelen.  Se oversikt over bomstasjonene.
 • Les meir om avtalefordeler som timesregel og månedstak.
 • Enkelte kjøretøygrupper har rett på fritakles mer her. 

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris, og du får ikkje avtalefordelar som timesregel og månedstak.
Dette gjeld og nullutleppskøyretøy.
Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Hugs at det er obligatorisk med brikke og avtale for køyretøy over 3500kg. (Takstklasse 2)

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering av bomstasjonane til Ryfast og få automatisk rabatt, timesregel og månedstak.
 


Bomstasjoner i Ryfast
Takstgruppe 1
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt

 

Ryfast har ikkje egne avtalar, og passeringar vil trekkast frå avtalen der kor du har fått brikka di i frå.

Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

IBAN: NO0232603939734   BIC/SWIFT SASKNO22XXX

T-forbindelsen

Frå 01.09.19 innføres betaling av nullutsleppskøyretøy

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 30,00 24,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 30,00 12,00 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutoPASS-avtale
Ordinære køyretøy 45,00 45,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.09.19) 45,00 0,00
Informasjon:
 • Innkrevjinga skjer i begge retningar i bomstasjonen ved fv.47 Mjåsund
 • Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikkje rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.09.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar i takstgruppe 1 betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det blir sendt faktura i posten til eigaren av køyretøyet. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Det er obligatorisk med brikke og avtale for køyretøy over 3500kg.

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?
Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt.


Bomstasjonen til T-forbindelsen t.o.m 31.08.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjonen til T-forbindelsen f.o.m 01.09.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: 0% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 100% rabatt


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO7733611791955/ Swift: DNBANOKK

Vossapakko

01.08.19 - justering av takstar og betaling for nullutsleppskøyretøy

Takstar for Takstgruppe 1 (≤ 3,5t)

Full prisAutopass-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 36,00 (-20%)
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 45,00 18,00 (-60%)

Takstar for Takstgruppe 2 (> 3,5t)

Full prisAutopass-avtale
Ordinære køyretøy (f.o.m 01.08.19) 95,00 95,00
Nullutsleppskøyretøy (f.o.m 01.08.19) 0,00

Justering av takstar og innføring av betaling for nullutleppskøyretøy frå 01.08.19. Sjå nyhende her.

Informasjon:
 • Innkreving i begge retningar i bomstasjonane: E16 Bolstad og rv.13 Svelgane
 •  Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt.  Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.
 • Månadstak: Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen. (Gjeld frå 01.12.18)
 • Betaling for nullutsleppskøyretøy frå 01.08.19
  Frå denne dato skal elbilar og hydrogenbilar betale bompengavgift som svarar til 50% av ordinær takst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Dette krev gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers må ein betale ordinær takst. Les meir her
Les meir om:

Betalingsinformasjon

Utan AutoPASS-brikke

Dersom du ikkje har ein AutoPASS-avtale, får du vanlegvis tilsendt faktura 1-3 månader etter passering. Det kjem ikkje på fakturagebyr.

Utan AutoPASS betaler du full pris og får ikkje timesregel. Bli ein AutoPASS-kunde og få rabatt!

Med AutoPASS-brikke

med Vossapakko AS

Med AutoPASS-avtale får du rabatt når du passerer, og timesregel og månadstak.

Du kan betale avtalen din slik:

 • Vel Efaktura eller Avtalegiro etter at du har gjennomført den første betalinga i banken din. Då går dei neste fakturaene direkte til banken.
 • Via vanleg post

Med AutoPASS-avtale

frå eit anna bompengeselskap

Har du ei brikke frå eit anna selskap?

Denne kan du nytte ved passering, og du får automatisk rabatt frå 01.12.18


Bomstasjonar i Vossapakko t.o.m 31.07.19
Takstgruppe 1: 20% rabatt av full pris
Takstgruppe 2: full pris


Bomstasjonar i Vossapakko f.o.m 01.08.19
Takstgruppe 1:
Ordinære køyretøy: 20% rabatt
Nullutsleppskøyretøy: 50% av ordinær takst etter rabatt

Takstgruppe 2:
Ordinære køyretøy: Full pris
Nullutsleppskøyretøy: Gratis


Eg skal betale frå utlandet

Dersom du skal betale ein faktura utanfor Noreg, finn du betalingsinformasjon nedanfor:

Iban: NO0834801247840/ Swift: DNBANOKKXXX