Eg fyller berre ein «miljøvenleg» type diesel, kvifor må eg betala dieseltakst?

Veronica Solås

Miljødifferensieringa og korleis takstane er grupperte er det politikarane som har vedteke.
Vi som bompengeselskap har ikkje høve til å fråvika frå dei takstgruppene som er bestemt, og må derfor prisa dei som køyrer med «miljøvenleg» diesel, som ein vanleg dieselbil.