Hva er nullutslippskjøretøy?

Veronica Solås

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på sør- og vestlandet:

  • 01.01.19 Askøypakken
  • 01.02.19 Bømlopakken
  • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
  • 06.04.19 Bomringen i Bergen (fortsatt fritak for Hydrogenkjøretøy med avtale.) Les mer
  • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
  • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
  • 01.12.19 Nordhordlandspakken
  • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikke betaler bompenger:

  • Bomringen i Kristiansand