Hva er nullutslippskjøretøy?

Veronica Solås

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy:

  • 01.01.19 Askøypakken
  • 01.02.19 Bømlopakken