Hva er nullutslippskjøretøy?

Veronica Solås

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Redusert beta­ling og fritak av bompenger for nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på sør- og vestlandet:

  • 01.01.19 Askøypakken
  • 01.02.19 Bømlopakken
  • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
  • 06.04.19 Bomringen i Bergen (fortsatt fritak for Hydrogenkjøretøy med avtale.) Les mer
  • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
  • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
  • 01.12.19 Nordhordlandspakken
  • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikke betaler bompenger: (forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

  • Bomringen i Kristiansand