Hva vil det koste å kjøre i bomringen når miljødifferensiering innføres?

Veronica Solås

 

 Bypakke Bergen
Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre Euro VI
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Uten avtale/brikke – 0% 54,00 49,00 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Uten avtale/brikke – 0% 29,00 24,00 67,00 36,00
 MED AUTOPASS-AVTALE
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Med AutoPASSavtale/brikke – 20% / 0% 43,20 39,20 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Med AutoPASSavtale/brikke – 20% 0% 23,20 19,20 67,00 36,00

 El- og hydrogenkjøretøy vil fremdeles kjøre gratis i bomringen i Bergen.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.