Hvem har bestemt at vi skal ha miljødifferensierte takster?

Veronica Solås

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen,  som ble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune
og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og bypakke Bergen, som ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

Den nye bompengeordningen Bypakke Bergen innebærer både innføring av nye miljødifferensiert takster og nye bomsnitt.
Det er lagt til grunn at miljødifferensierte takster innføres fra 1. juni 2018.
Det er videre lagt til grunn at nye bomsnitt er satt i drift i 2019.

 

For mer informasjon:

Statens vegvesen – Byvekstavtale Bergen

Handlingsprogram Miljøløftet – Bergen Kommune