Jeg fyller kun diesel av miljøvennlig type, hvorfor må jeg likevel betale dieseltakst?

Veronica Solås

Miljødifferensieringen og hvordan takstene er gruppert er det politikerne som har besluttet i Miljøpakken. Vi som bompengeselskap har ingen mulighet til å gå utenom de takstgruppene som er bestemt her, og må derfor prise de som kjører med miljøvennlig diesel, som en «vanlig» dieselbil.