Jeg har hybridbil, hva skal jeg betale?

Veronica Solås

Ladbare hybridbiler får takst som en bensin bil, uavhengig om den bruker diesel eller bensin.

Hybridbiler som ikke er ladbare og bruker bensin betaler bensinpris, mens de som bruker diesel betaler dieselpris.