Kva er nullutsleppskøyretøy?

Veronica Solås

Nullutslippskøyretøy er ei fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar.

Beta­ling av bompengar som nullutsleppskøyretøy krev bombrikke og gyldig avtale. Utan bombrikke og gyldig avtale, vil nullutsleppskøyretøy verte belasta ordinær takst på lik linje med andre køyretøy.

Det vert i stadig fleire bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarar til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy er i tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy i regionene sør og vest:

  • 01.01.19 Askøypakken
  • 01.02.19 Bømlopakken
  • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
  • 06.04.19 Bomringen i Bergen (Fortsatt fritak for Hygdrogenbiler med avtale) Les mer
  • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
  • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
  • 01.12.19 Nordhordlandspakken
  • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikkje betalar bompengar:

  • Bomringen i Kristiansand