Kva rabattar får eg i andre anlegg?

Veronica Solås

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerar i dei fleste andre AutoPASS anlegg, varierande frå 10-50% rabatt.

Ynskjer du rabatt utover dette må du teikne tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet og betale inn eige forskot der.

Sjå oversikt: