Kva vil det kosta å køyra i bomringen når miljødifferensieringa vert innført?

Veronica Solås

BYPAKKE BERGEN

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre

Euro VI

Rushtid

(0630-09:00 og 14:30-16:30)

Utan avtale/brikke – 0% 54 49 118

72

Resten av døgnet, samt laurdag, søndag, helgedagar og andre offentlege fridagar.

Utan avtale/brikke – 0% 29 24 67

36

MED AUTOPASS-AVTALE

Rushtid

(0630-09:00 og 14:30-16:30)

Med AutoPASSavtale/brikke – 20% /0% 43,2 39,2 118

72

Resten av døgnet, samt laurdag, søndag, helgedagar og andre offentlege fridagar. Med AutoPASSavtale/brikke – 20% /0% 23,2 19,2 67

36

 

El- og hydrogenkøyretøy vil framleis køyra gratis i bomringen i Bergen

Køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt. Det gis ikkje rabatt til takstgruppe 1

  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.