Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Åkrafjorden/Stordalstunnelen?

Veronica Solås

Bomstasjon Åkrafjorden/Stordalstunnelen

I bomstasjonen skal det betalast for passeringar i begge retningar

  • Bomstasjon E134 Åkrafjordtunnelen / Stordalstunnelen

Sjå bomstasjonen i kart