Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Jondalstunnelen?

Veronica Solås

Innkrevingen til Jondalstunnelen vart avslutta den 8. juli 2020.

Jondalen hadde ein bomstasjon, og den var lokalisert på fv.107 på sørsida av tunnelen.

Sjå bomstasjonen på kartet