Kven har bestemt at me skal ha miljødifferensierte takstar?

Veronica Solås

Miljøløftet er samlenemninga på Byvekstavtalen for Bergen, som vart inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og Bypakke Bergen, som vart vedteke i Stortinget i desember 2017.

 Den nye bompengeordningen Bypakke Bergen inneber både innføring av nye miljødifferensierte takstar og nye bomsnitt.

Det er lagt til grunn at miljødifferensierte takstar vert innført frå 1. juni 2018.

Det er vidare lagt til grunn at nye bomsnitt er i drift i 2019.

For meir informasjon: