Hva betyr lyssignalene på MinSide?

Veronica Solås

Den 6. april ble alle lyssignal i norske bomstasjoner slukket. Les mer her. 

Lyssignaler Min Side:

Selv om du ikke lenger får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Min Side se informasjon om hvordan passeringen ble registrert i bomstasjonen.

I passeringsoversikten på Min Side, vil du foran hver passering finne et ikon/lyssignal som viser status for passeringen.

Du kan se om passeringen er registrert via brikken (Grønt pluss), eller registrert ved at det er tatt bilde av registreringsnummeret (Gult kamera).