Hva betyr lyssignalene?

Veronica Solås

Det finnes to forskjellige lyssignal-typer i AutoPASS anleggene:

Den gamle versjonen av lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal.
Det nye lyssignalet består grønt og hvitt plusstegn, samt et gult kamera.
Betydningen av «gult kamera» er den samme som for «intet lyssignal».

 

Grønt lyssignal  


Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

 Hvitt lyssignal  

Har du forskuddsavtale  betyr dette at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

Intet lyssignal/Gult kamera


Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerert med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

 

Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.