Kva tyder lyssignala på Mi Side?

Veronica Solås

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Lyssignalar Mi Side:

Sjølv om du ikkje lengre får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Mi Side sjå informasjon om korleis passeringa vart registrert i bomstasjonen.

I passeringsoversikta på Mi Side, vil du framfor kvar passering finne eit ikon/lyssignal som viser status for passeringa.

Du kan sjå om passeringa er registrert via brikka (Grønt pluss), eller registrert ved at det er tatt bilete av registreringsnummeret (Gult kamera).