Min personbil kjører på diesel, men har Euro 6 motor. Hvorfor må jeg betale dieseltakst?

Veronica Solås

Politikerne har bestemt at for kjøretøy i Takstgruppe 1, altså personbiler, er det drivstofftypen som avgjør hvilken takst du må betale.

Det er kun for kjøretøy i takstgruppe 2 at det er euroklassen som avgjør prisen.