Personbilen min køyrer på diesel, men har Euro 6 motor. Kvifor må eg betala dieseltakst?

Veronica Solås

Politikarane har bestemt at for køyretøy i Takstgruppe 1, altså personbilar, er det drivstofftypen som avgjer kva takst du må betala.