Hva er tidsdifferensierte takster?

Veronica Solås

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Bomringen i Kristiansand:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 16. september 2013.)

  • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
  • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bomringen i Bergen: (Innføringen av rushtidsavgift startet 1. februar 2016.)

  • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
  • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bymiljøpakken på Nord-Jæren:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 25. mars 2019 og ble avsluttet fra og med fredag 08.02.20)

 

Hovedmålet med rushtidsavgiften er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling