Om Ferde

Om selskapet

Ferde AS er ett av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i 5 regionale selskap.

Ferde AS er eid av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner.

22 eksisterende selskap og prosjekt overføres til det regionale selskapet. Videre skal alle nye bompengeprosjekt i regionen legges til Ferde i fremtiden.

Selskapet har sitt hovedkontor i Bergen.

Selskapets formål

Formålet til selskapet er å forestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i eierfylkene.

Selskapet skal administrere innkrevingen av bompenger i samsvar med samtykke fra Stortinget og avtaler med Statens vegvesen og Nye Veier AS, jf. Vegloven § 27, herunder også forvalte bompengemidler.

Ferde skal ikke være pådriver for nye veiprosjekter, og skal heller ikke gi aksjonærene økonomisk utbytte.

Fra Bro- og Tunnelselskapet til Ferde

Bro- og Tunnelselskapet AS ble stiftet i 1953, og startet innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen i 1956.

I 2012 ble selskapets navn endret til BT Signaal AS.

I september 2017 ble selskapet kjøpt av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og ble samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Fra 01.01.2018 skiftet selskapet navn til Ferde AS.

Styre og ledelse

Administrerende direktør: Trond Juvik
Styrets leder: Paul Magne Nilsen
Styremedlem: Lise Mari Haugen
Styremedlem: Siri Frafjord Landa
Styremedlem: Lise Solgaard
Styremedlem: Ola Olsbu
Styremedlem: Truls Pettersen
Styremedlem: Britt Karin Børnes

Aksjonærer

Hordaland Fylkeskommune: 20%
Sogn og Fjordane Fylkeskommune: 20%
Rogaland Fylkeskommune: 20%
Vest-Agder Fylkeskommune: 20%
Aust-Agder Fylkeskommune: 20%

Innfusjonering i Ferde AS:

Liste over innfusjonerte selskaper i Ferde AS

Trafikktall Ferde

Her finner du trafikktallene over alle Ferdes bomprosjekter.

Miljøfyrtårn

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016.