Om Ferde

Om selskapet

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap  som med mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving.

Ferdes oppgave er først og fremst å låne inn penger til nye utbyggingsprosjekter og håndtere innbetaling av bompenger, i henhold til politisk vedtak.

Målet til Ferde er å sikre fremtidens ferdsel, til det beste for både harde og myke trafikanter.

Selskapets formål

Ferde skal finansiere og drifte bompengeprosjekter i de fem eierfylkene.

Ferde skal også behandle kundehevenderlser knyttet til passeringer i bomstasjonene.

Historikk

Fra Bro- og Tunnelselskapet til Ferde
Bro- og Tunnelselskapet AS ble stiftet i 1953, og startet innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen i 1956.

I 2012 ble selskapets navn endret til BT Signaal AS.

I september 2017 ble selskapet kjøpt av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og ble samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Fra 01.01.2018 skiftet selskapet navn til Ferde AS.

Innfusjonering i Ferde
22 eksisterende selskap og prosjekt er overført til det regionale selskapet. Alle nye bompengeprosjekt i regionen blir nå lagt til Ferde.
Se liste over innfusjonerte selskaper i Ferde AS

Visjoner og verdier

Visjon:
Effektiv finansiering av fremtidens samferdsel.

Verdier: 
Åpen, Pålitelig, Etterettelig, Nyskapende

Eierrapport, Årsrapport og PM 

Finner du under "Ledelse og Styret"

Trafikktall Ferde

Her finner du trafikktallene over alle Ferdes bomprosjekter.

Miljøfyrtårn

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016.

Image