Om Ferde

Om selskapet

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap  som med mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving.

Ferdes oppgave er først og fremst å låne inn penger til nye utbyggingsprosjekter og håndtere innbetaling av bompenger, i henhold til politisk vedtak.

Målet til Ferde er å sikre fremtidens ferdsel, til det beste for både harde og myke trafikanter.

Selskapets formål

Ferde skal finansiere og drifte bompengeprosjekter i de fem eierfylkene.

Ferde skal også behandle kundehevenderlser knyttet til passeringer i bomstasjonene.

Historikk

Fra Bro- og Tunnelselskapet til Ferde
Bro- og Tunnelselskapet AS ble stiftet i 1953, og startet innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen i 1956.

I 2012 ble selskapets navn endret til BT Signaal AS.

I september 2017 ble selskapet kjøpt av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og ble samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Fra 01.01.2018 skiftet selskapet navn til Ferde AS.

Innfusjonering i Ferde
22 eksisterende selskap og prosjekt er overført til det regionale selskapet. Alle nye bompengeprosjekt i regionen blir nå lagt til Ferde.
Se liste over innfusjonerte selskaper i Ferde AS

Styre og aksjonærer

Administrerende direktør: Trond Juvik
Styrets leder: Paul Magne Nilsen
Styremedlem: Lise Mari Haugen
Styremedlem: Siri Frafjord Landa
Styremedlem: Lise Solgaard
Styremedlem: Ola Olsbu
Styremedlem: Truls Pettersen
Styremedlem: Britt Karin Børnes

Hordaland Fylkeskommune: 20%
Sogn og Fjordane Fylkeskommune: 20%
Rogaland Fylkeskommune: 20%
Vest-Agder Fylkeskommune: 20%
Aust-Agder Fylkeskommune: 20%

Visjoner og verdier

Visjon:
Effektiv finansiering av fremtidens samferdsel.

Verdier: 
Åpen, Pålitelig, Etterettelig, Nyskapende

Miljøfyrtårn

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016.

Årsrapport Ferde

Eierrapport Ferde

Trafikktall Ferde

Her finner du trafikktallene over alle Ferdes bomprosjekter.

Ledelse/organisasjon

Administrerende direktør:
Trond Juvik
Epost: trond.juvik@ferde.no
Mobil 92 22 02 52

Viseadministrerende: 
Svein Jarle Fagerheim

Kommunikasjon:
Marit Husa
Epost: marit.husa@ferde.no
Mobil: 47 68 55 44

Drift
Grethe Kleppe

Juridisk:
Leiv Olav Sunde

Finans:
Brede Selseng

Økonomi:
Sissel Bortheim

IKT:
Petter Heggland