Hopp til innholdet

Jobbe hos Ferde

Hos Ferde vil du være med på å finansiere fremtidens samferdsel.

Ferde finansierer bompengeprosjekter på sør- og vestlandet. Det overordnede målet er å sørge for effektiv og bærekraftig bompengefinansiering til bompengeprosjektene.

Vi har etablert grønt rammeverk og er en betydelig aktør i det norske markedet for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket gir oss mulighet til å utstede grønne lån for å finansiere bybane, gang- og sykkelvei samt infrastruktur knyttet til kollektiv transport og lavkarbon transport.

Noen av prosjektene Ferde har vært med på å realisere er ny vei mellom Bergen og Os, bussveien i Rogaland, firefeltsvei mellom Tvedestrand og Arendal og verdens lengste gang- og sykkeltunnel.

Ferde er ett av fem regionale bompengeselskaper i Norge og hadde en omsetning i 2022 på over 4 milliarder kroner. Dette er penger som går til utbygging av samferdselsprosjekter i de tre eierfylkene Vestland, Rogaland og Agder.

Vi er rundt 40 kollegaer og er lokalisert i Bergen. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og konkurransedyktige betingelser, inkludert trening i arbeidstiden og gunstige pensjons- og forsikringsavtaler.

Verdiene våre er Åpen, Pålitelig, Etterrettelig og Nyskapende, noe som inspirerer oss i vårt daglige arbeid.

Utlyste stillinger i Ferde

Bli kjent med Ferde

Nyheter om Ferde

Trysfjordbrua - E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest Foto: AF Gruppen