Om Ferde

Om selskapet

Ferde AS er eit regionalt bompengeselskap som med mandat frå staten finansierer nye bompengeprosjekter og driv bompengeinnkreving.

Ferdes oppgåve er først og fremst å låna inn pengar til nye utbyggingsprosjekt og handtera innbetaling av bompengar, i samsvar med politisk vedtak.

Målet til Ferde er å sikra ferdselen i framtida, til det beste for både harde og mjuke trafikantar.

Føremålet til selskapet

Ferde skal finansiera og drifta bompengeprosjekter i dei fem eigarfylka.

Ferde skal òg behandla kundeførespurnader knytet til passeringer i bomstasjonene.

Historikk

Frå Bro- og Tunnelselskapet til Ferde
Bro- og Tunnelselskapet AS vart stifta i 1953, og starta innkreving av bompengar for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen i 1956.

I 2012 vart namnet til selskapet endra til BT Signaal AS.

I september 2017 vart selskapet kjøpt av fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og vart samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Frå 01.01.2018 skifta selskapet namn til Ferde AS.

Innfusjonering i Ferde
22 eksisterande selskap og prosjekt er overført til det regionale selskapet. Alle nye bompengeprosjekt i regionen blir no lagt til Ferde. Sjå liste over innfusjonerte selskap i Ferde AS

Visjonar og verdiar

Visjon:
Effektiv finansiering av framtidas samferdsel.

Verdiar:
Open, Påliteleg, Etterettelig, Nyskapande

Eigarrapport, Årsrapport og PM 

Finn du under "Ledelse og Styret"

Trafikktal Ferde

Her finn du trafikktala over alle Ferdes bomprosjekter.

Miljøfyrtårn

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016.

Image