Følgende selskaper ble i løpet av 2018 innfusjonert i Ferde AS,  som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i 5 regionale selskap.

Innfusjonerte selskaper i Ferde AS:

Aust Agder Vegfinans AS
Bergen Bompengeselskap AS
Finnfast AS
Førdepakken Bomselskap AS
Gjesdal Bompengeselskap AS
Haugalandspakken AS
Lister Bompengeselskap AS
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
Rogfast AS
Rogaland bompengeselskap AS
Nord Jæren Bompengeselskap AS
AS Austevoll Bruselskap
Askøy Bompengeselskap AS
Bergen-Os Bompengeselskap AS
Haugaland Bompengeselskap AS
Agder Bomdrift AS
Voss og Omland Bompengeselskap AS
Kvam Bompengeselskap AS
Hardangerbrua AS
Jondalstunnelen AS
Fastlandssamband Halsnøy AS
Bømlo Vegselskap AS