Om Ferde

Om selskapet

Ferde AS er eit regionalt bompengeselskap som med mandat frå staten finansierer nye bompengeprosjekter og driv bompengeinnkreving.

Ferdes oppgåve er først og fremst å låna inn pengar til nye utbyggingsprosjekt og handtera innbetaling av bompengar, i samsvar med politisk vedtak.

Målet til Ferde er å sikra ferdselen i framtida, til det beste for både harde og mjuke trafikantar.

Føremålet til selskapet

Ferde skal finansiera og drifta bompengeprosjekter i dei fem eigarfylka.

Ferde skal òg behandla kundeførespurnader knytet til passeringer i bomstasjonene.

Historikk

Frå Bro- og Tunnelselskapet til Ferde
Bro- og Tunnelselskapet AS vart stifta i 1953, og starta innkreving av bompengar for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen i 1956.

I 2012 vart namnet til selskapet endra til BT Signaal AS.

I september 2017 vart selskapet kjøpt av fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og vart samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Frå 01.01.2018 skifta selskapet namn til Ferde AS.

Innfusjonering i Ferde
22 eksisterande selskap og prosjekt er overført til det regionale selskapet. Alle nye bompengeprosjekt i regionen blir no lagt til Ferde. Sjå liste over innfusjonerte selskap i Ferde AS

Styre og aksjonærar

Administrerande direktør: Trond Juvik
Styreleiar: Paul Magne Nilsen
Styremedlem: Lise Mari Haugen
Styremedlem: Siri Frafjord Landa
Styremedlem: Lise Solgaard
Styremedlem: Ola Olsbu
Styremedlem: Truls Pettersen
Styremedlem: Britt Karin Børnes
Hordaland Fylkeskommune: 20%
Sogn og Fjordane Fylkeskommune: 20%
Rogaland Fylkeskommune: 20%
Vest-Agder Fylkeskommune: 20%
Aust-Agder Fylkeskommune: 20%

Visjonar og verdiar

Visjon:
Effektiv finansiering av framtidas samferdsel.

Verdiar:
Open, Påliteleg, Etterettelig, Nyskapande

Miljøfyrtårn

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn sidan 2016.

Årsrapport Ferde

Eigarrapport Ferde

Trafikktal Ferde

Her finn du trafikktala over alle Ferdes bomprosjekter.

Leiing/organisasjon

Administrerande direktør:
Trond Juvik
Epost: trond.juvik@ferde.no
Mobil 92 22 92 52

Viseadministrerande:
Svein Jarle Fagerheim

Kommunikasjon:
Marit Husa
Epost: marit.husa@ferde.no
Mobil: 47 68 55 44

Drift:
Grethe Kleppe

Juridisk:
Leiv Olav Sunde

Finans:
Brede Selseng

Økonomi:
Sissel Bortheim

IKT:
Petter Heggland